Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 12 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Skrivefag. Udvikling af elevers skrivekompetence på tværs af fag. (projekttitel)
Det overordnede formål med Roskilde Katedralskoles udviklingsprojekt er at lade særligt skrivekyndige lærere udvikle og etablere et skrivefag, som...
3 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Katedralskole GYM 31-12-10 (Afsluttet)
Kompetenceudvikling gennem systematisk indlæring af nye undervisnings-, arbejds- og prøveformer (projekttitel)
se vedhæftet fil
Roskilde Katedralskole GYM 01-07-05 (Afsluttet)
Udviklingprogrammet i et reformperspektiv (projekttitel)
Udviklingprogrammet i et reformperspektiv
Roskilde Katedralskole GYM 30-11-04 (Afsluttet)
Arbejdsformer mellem dansk og fysik/naturfag med gruppearbejdsform i halve klasser (projekttitel)
se vedhæftet fil
Roskilde Katedralskole GYM 01-07-03 (Afsluttet)
Forlængelse af ph.d projekt Lisbeth Wiese (projekttitel)
Forlængelse af ph.d projekt Lisbeth Wiese
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Katedralskole GYM 31-05-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Roskilde Katedralskole GYM 29-04-03 (Afsluttet)
Nyt fagbilag i biologi (projekttitel)
At afprøve det nye fagbilag for biologi, med inddragelse af bioteknologiske aspekter, emne- og projektarbejde, samt mulighed for gruppeeksamen, se...
Roskilde Katedralskole GYM 30-06-02 (Afsluttet)
Lærersamarbejde med TCR -Tiendeklassecenter, Roskilde (projekttitel)
Skolen har over 2 perioder haft lærersamarbejde med hhv. Lynghøjskolen og Absalon skole, Roskilde. Det første forsøg er rapporteret til GYM, mens den...
Roskilde Katedralskole GYM 30-06-02 (Afsluttet)
Kursus for matematiklærere(uv.diff. og projektarbejde) (projekttitel)
Skolebaseret Efteruddannelse
Roskilde Katedralskole GYM 24-10-01 (Afsluttet)
Kursus for matematiklærere (projektarbejde) (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Roskilde Katedralskole GYM 27-09-01 (Afsluttet)

Vis alle 12 resultater i fuldt format

 1  2