Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 21 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Løfteevne i forhold til SRP og SSO (projekttitel)
Med eksamensgennemsnit på hhv. 6,6 for stx-elever og 5,6 for hf-kursister (2013) løfter Langkaer Gymnasium STX/HF/IB overordnet set som forventet i...
1 projektdokument kan downloades
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 01-10-16 (Igangværende)
Nye Elevtider - skriftlighed tæt på den enkelte elev (projekttitel)
I kraft af skolens placering i Aarhus vest tilbyder Langkaer Gymnasium uddannelser for en meget varieret elevgruppe, der strækker fra ressourcestærke...
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 30-06-16 (Igangværende)
Skolenetværk formativ evaluering og udvikling af skriftlighed (projekttitel)
1. tilføre skoleprojekterne viden om erfaringer fra lignende projekter 2. sikre løbende erfaringsudveksling og gensidig inspiration mellem de...
3 projektdokumenter kan downloades
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 31-12-14 (Afsluttet)
Nye Elevtider - skriftlighed tæt på den enkelte elev (projekttitel)
I kraft af skolens placering i Aarhus vest tilbyder Langkaer Gymnasium uddannelser for en meget varieret elevgruppe, der strækker fra ressourcestærke...
2 projektdokumenter kan downloades
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Studieretningsudvikling (projekttitel)
Målet er at tage næste skridt i udviklingen af studieretningerne, så der bliver et større samspil mellem sr-fagene og fællesfagene. Til denne...
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 31-07-14 (Igangværende)
Omlagt skriftlighed (projekttitel)
Som udvikling af ny skriftlighed på skolen ønsker vi, at 1g-klasse deltager i rammeforsøg om studietid. I 1g omlægges ca. halvdelen af det skriftlige...
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 31-07-14 (Igangværende)
Virkeligheden ind i HF - Bemærk at der til denne tilmelding til Rammeforsøg A knytter sig to ansøgninger til udviklingsprojekt A og F (projekttitel)
Der er tre væsentlige mål med den ændrede HF-profil 1. Tilrettelæggelse af undervisningen så den i så høj grad som muligt tager afsæt i elevernes...
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 31-07-14 (Igangværende)
Hold fast i din uddannelse - styrk din faglighed (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle, afprøve og evaluere forskellige initiativer, som styrker den baseale faglighed hos eleven med en gymnasiefremmed...
13 projektdokumenter kan downloades
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 31-07-11 (Afsluttet)
Bæredygtig energi – et globalt perspektiv på klimaudfordringerne (projekttitel)
Formålet med initiativet er at efteruddanne naturvidenskabelige STX-, HF- og HTX-lærere indenfor klima-området med fokus på: • bæredygtig...
5 projektdokumenter kan downloades
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 27-10-10 (Afsluttet)
Udviklingsmidler GIS - Datalogi - geografi - historie - samfundsfag (projekttitel)
Udviklingsmidler GIS - Datalogi - geografi - historie - samfundsfag
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 01-11-07 (Afsluttet)

Vis alle 21 resultater i fuldt format

 1  2  3