Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 38 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Skolenetværk om fremmedsprogsundervisning (projekttitel)
- at tilføre skoleprojekterne viden om erfaringer fra lignende projekter - at sikre løbende erfaringsudveksling og gensidig inspiration mellem de...
4 projektdokumenter kan downloades
Odder Gymnasium GYM 31-01-15 (Afsluttet)
Talentudvikling i oldtidskundskab (projekttitel)
Baggrunden for ansøgningen er, at Klassikerforeningen årligt afholder en konkurrence for alle elever der har oldtidskundskab og græsk. Der er behov...
1 projektdokument kan downloades
Odder Gymnasium GYM 01-12-14 (Igangværende)
Sprog og kulturforståelse som driver for elevernes internationale kompetencer (projekttitel)
Formål At aktivere Stx - sprogfagene som medskabere af et moderne dannelsesbegreb og fornyelse af, hvad det vil sige at være studieforberedt;...
5 projektdokumenter kan downloades
Odder Gymnasium GYM 31-10-14 (Afsluttet)
AT innovation som driver for Stx- udvikling af elevernes innovative kompetencer og for lærernes organisering af undervisningen (projekttitel)
Trin 1 Udvikling af AT-innovationskursus på baggrund af de indhøstede erfaringer fra MBU’s AT-forsøg. Herunder udvikling af en særlig stx version af...
2 projektdokumenter kan downloades
Odder Gymnasium GYM 30-06-14 (Afsluttet)
iPad som generator for motivation og faglig udfordring af den enkelt elev (projekttitel)
Forsøget bygger ovenpå Odder Gymnasiums forsøg, nr 127725, i Helle Mathiassens IKT-netværk Vi ønsker at videreføre forsøget med den kommende 2.i SA-EN...
3 projektdokumenter kan downloades
Odder Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Klar-Parat-Studieretning. Udvikling af stærke studieretninger via delt lederskab og mårettet fokus på den enkelte elev (projekttitel)
- KLAR: I grundforløbet screenes eleven tidligt i forløbet så den enkelte kan tilbydes fleksibel og målrettet undervisning. - PARAT: Eleven får...
2 projektdokumenter kan downloades
Odder Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
IT-pædagogiske kurser i de klassiske fag inkl. AP (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle it-pædagogiske kurser for undervisere i de klassiske fag, ikke mindst for undervisere i både latin- og almendelen...
2 projektdokumenter kan downloades
Odder Gymnasium GYM 31-12-13 (Afsluttet)
Ikt-pædagogiske redskaber til elev-involverende undervisningsformer (projekttitel)
Projektets formål er at give undervisere enkle og overskuelige ikt-redskaber til 1) at træne eleverne i informationssøgning på internettet, til 2) at...
1 projektdokument kan downloades
Odder Gymnasium GYM 30-09-13 (Afsluttet)
Samarbejdet i blandede studieretninger (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle samarbejdet i blandede studieretninger, hvor en studieretning med latin A og græsk A indgår. Studieretninger med latin...
Odder Gymnasium GYM 01-07-13 (Afsluttet)
Samarbejdet i blandede studieretninger (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle samarbejdet i blandede studieretninger, hvor en studieretning med latin A og græsk A indgår. Studieretninger med latin...
10 projektdokumenter kan downloades
Odder Gymnasium GYM 01-07-13 (Afsluttet)

Vis alle 38 resultater i fuldt format

 1  2  3  4