Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 9 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Anvendelsesorientering gennem praktiske processer (projekttitel)
At skabe en anvendelsesorienteret undervisning, hvor faglig-teoretisk viden udvikles gennem praktiske arbejdsprocesser. Undervisningen tager...
Horsens HF & VUC GYM 30-09-13 (Afsluttet)
Udvikling af skrivedidaktik til genreskrivning i hf (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle en skrivedidaktik for de skriftlige eksamensgenrer i hf for - at løfte den skriftlige opgave strategisk bevidst og...
1 projektdokument kan downloades
Horsens HF & VUC GYM 01-12-12 (Afsluttet)
Skriftsprogligt kompetencekursus (projekttitel)
VUC har en stor heterogen kursistgruppe. Kursisterne har mange forskellige forudsætninger, herunder kommer en del fra studiefremmede miljøer. Dette...
3 projektdokumenter kan downloades
Horsens HF & VUC GYM 30-06-10 (Afsluttet)
institutionsudvikling (projekttitel)
Vi ansøger ministeriet om midler for at fortsætte linien fra sidste års ansøgning fra VUC Horsens, hvor vi lagde stor vægt på...
2 projektdokumenter kan downloades
Horsens HF & VUC GYM 31-07-05 (Afsluttet)
Institutionsudvikling (projekttitel)
At udvikle tilrettelæggelsesformer og pædagogiske metoder, der tager højde for den sammensatte kursistgruppe på VUC, herunder de nye kursisttyper. At...
Horsens HF & VUC GYM 01-11-04 (Afsluttet)
Institutionsudvikling (projekttitel)
At introducere konfliktløsning som et generelt kommunikativt redskab på skolen til at forstå og håndtere konflikter - første fase er at introducere...
1 projektdokument kan downloades
Horsens HF & VUC GYM 31-07-04 (Afsluttet)
Verdenslitteratur, nyt hf-tilvalgsfag (projekttitel)
Formålet med undervisningen er at udvikle kursisternes lyst og evne til at opleve verdenslitteraturens klassikere, både de ældre og vor tids. Det er...
2 projektdokumenter kan downloades
Horsens HF & VUC GYM 30-06-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse pædagogisk kusus om eksamensformer (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Horsens HF & VUC GYM 06-09-02 (Afsluttet)
Videreudvikling af introduktionsarrangement. (projekttitel)
VUC Horsens afholdt i starten af skoleåret 2000/2001 et introduktionsforløb for alle kursister. Forløbet strakte sig over tre dage i den anden...
Horsens HF & VUC GYM 01-05-02 (Afsluttet)

Vis alle 9 resultater i fuldt format