Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Løft og lær - flerfaglig og virtuel skriftlighed (projekttitel)
Formål: Løfte skrivekompetencer ved flerfaglig og fleksibel tilrettelæggelse af uddannelsestid og elevtid. Baggrund: Tidligere udviklingsprojekter...
2 projektdokumenter kan downloades
Hasseris Gymnasium GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Differentieret undervisning i IT-baseret skriftlighed (projekttitel)
Undervisningsdifferentiering
Hasseris Gymnasium GYM 31-05-14 (Igangværende)
Ny Skriftlighed i Historie (projekttitel)
Formålet med projektet Ny Skriftlighed i Historieundervisningen er at udvikle og afprøve metoder der kan udvikle elevernes skriftlige kompetencer i...
3 projektdokumenter kan downloades
Hasseris Gymnasium GYM 30-07-12 (Afsluttet)
Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse (projekttitel)
Med udgangspunkt i de vejledningsændringer, der sker som følge af Vejledningsreformen, vil vi kortlægge effekten på de unges valg af ungdomsuddannelse...
10 projektdokumenter kan downloades
Hasseris Gymnasium GYM 12-06-07 (Afsluttet)
Udvikling af fysikundervisningen i det almene gymnasium (projekttitel)
Faget søges styrket ved en anden tilrettelæggelse af arbejdet, både hvad angår det skriftlige, det mundtlige og det eksperimentelle arbejde.
Hasseris Gymnasium GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Udvikling af fysikundervisningen i det almene gymnasium (projekttitel)
Faget søges styrket ved en anden tilrettelægges af arbejdet, både hvad angår det skriftlige, det mundtlige og det eksperimentelle arbejde.
Hasseris Gymnasium GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Ny eksamensform i kemi på mellemniveau (projekttitel)
Da det nuværende 2m3m Ke er et lille hold, tilrettelægges flere emner som individuelle undervisningsforløb hvor der bliver lagt vægt på det...
Hasseris Gymnasium GYM 31-07-01 (Afsluttet)
Ændret fagbilag i bi (obl) (projekttitel)
Afprøvning af ændret eksamensform i bi (obl).
Hasseris Gymnasium GYM 31-07-01 (Afsluttet)

Vis alle 8 resultater i fuldt format