Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 16 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Forkortet grundforløb på Tornbjerg Gymnasium (projekttitel)
Skolen ønsker med det forkortede grundforløb at få en mere effektiv tilrettelæggelse af grundforløbet, et hurtigere skift til studieretningsforløbet...
Tornbjerg Gymnasium GYM 01-09-15 (Igangværende)
Flexibel anvendelse af uddannelses- og elevtid (projekttitel)
Skolen ønsker at høste erfaringer med mulighederne fleksibel anvendelse af uddannelses- og elevtid med henblik på at sikre den enkelte elev et større...
Tornbjerg Gymnasium GYM 01-09-15 (Igangværende)
Tornbjerg Gymnasium Skolenetværksadministration, Efteruddannelseskurser på skoler (projekttitel)
Administration
14 projektdokumenter kan downloades
Tornbjerg Gymnasium GYM 30-06-13 (Afsluttet)
Pædagogisk it-anvendelse gennem styrket ledelse (projekttitel)
Projektets formål er at opkvalificere de pædagogiske it-ledelseskompetencer på 14 gymnasier med henblik på at udforme forpligtende handleplaner for...
5 projektdokumenter kan downloades
Tornbjerg Gymnasium GYM 15-04-13 (Afsluttet)
Web2.0 i de gymnasiale uddannelser (projekttitel)
Udvikling og afprøvning i pilotform af et efteruddannelseskoncept, som kan give lærere i de gymnasiale uddannelser færdigheder og kompetencer i...
4 projektdokumenter kan downloades
Tornbjerg Gymnasium GYM 31-12-11 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Projektets formål: 3-ÅRIGT SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT MED FOKUS PÅ PROJEKTARBEJDE OG IT- BASERET UNDERVISNING I PROGRESSION Projektet retter sig mod...
Tornbjerg Gymnasium GYM 30-06-06 (Afsluttet)
Nye lærerroller, -opgaver og -ansvar (projekttitel)
At samarbejde og indhøste erfaringer på tværs af skolerne er en meget velkendt arbejdsform for lærere og ledelser på de fynske...
1 projektdokument kan downloades
Tornbjerg Gymnasium GYM 30-06-05 (Afsluttet)
Nye fag, nye forløb, nye aktiviteter og funktioner (projekttitel)
At samarbejde og indhøste erfaringer på tværs af skolerne er en meget velkendt arbejdsform for lærere og ledelser på de fynske...
1 projektdokument kan downloades
Tornbjerg Gymnasium GYM 30-06-05 (Afsluttet)
videreførelse af målrettet efteruddannelse af lærerteams (projekttitel)
Videreførelse af "Uddannelse af lærerteams"
Tornbjerg Gymnasium GYM 30-06-04 (Afsluttet)
IT og elevernes kompetenceudvikling (projekttitel)
Virtuelt Gymnasium
Tornbjerg Gymnasium GYM 31-07-03 (Afsluttet)

Vis alle 16 resultater i fuldt format

 1  2