Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 12 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Læreplansforsøg (projekttitel)
Skolens elevgrundlag er meget differentieret ud fra forskellig socioøkonomisk baggrund. Det er vores formål at gøre en større andel af eleverne...
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 25-09-16 (Igangværende)
Læreplansforsøg IØ B (projekttitel)
Skolens elevgrundlag er meget differentieret - med forskellig socioøkonomisk baggrund. Det er vores formål at gøre en større andel af eleverne...
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 25-09-15 (Igangværende)
Studietid på hf-enkeltfag (projekttitel)
Forsøget er rettet mod kursister på hf-enkeltfag på Odder-afdelingen. En stor gruppe af disse kursister har problemer med afleveringen af skriftlige...
2 projektdokumenter kan downloades
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 30-06-14 (Afsluttet)
Legitimering af mål og afkodning af sproget i de humanistiske fag (projekttitel)
- At forbedre vores evne til at bryde den negative sociale arv - at fastholde gymnasiefremmede elever, så de gennemfører uddannelsen - At udarbejde...
4 projektdokumenter kan downloades
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 31-01-11 (Afsluttet)
Samfundsfag C (projekttitel)
Baggrund I Synergiskolesamarbejdet er der et ønske om at påbegynde udviklingen og arbejdet med det nye hhx-fag samfundsfag C hurtigst muligt. Dette...
2 projektdokumenter kan downloades
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 31-01-06 (Afsluttet)
Udvikling af faglige miljøer, hhx (projekttitel)
At udvikle de faglige miljøer gennem samarbejde mellem ni mindre handelsskoler
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 31-12-05 (Afsluttet)
Uddannelse af læringsstilskonsulenter (projekttitel)
Baggrund Samarbejdet mellem ni handelsskoler i Synegiskolesamarbejdet har givet skolernes lærere og ledere gode erfaringer i at etablere og drive...
2 projektdokumenter kan downloades
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 31-12-04 (Afsluttet)
Projektorienteret job-shadow eller job shadowing (projekttitel)
At udvikle og afprøve et koncept, hvor lærere via midlertidige ansættelser i relevante projektjob i lokale, nationale og internationale virksomheder...
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 01-07-03 (Afsluttet)
Modulisering af IT-undervisning på HG og HH. (projekttitel)
Individualisering af undervisningen i IT for at styrke den enkelte elevs faglige kompetence samt muligheder for videreuddannelse. Hreunder en...
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 01-08-02 (Afsluttet)
Studieteknik og metodelære (projekttitel)
At udvikle et sammenhængende og progressivt program for undervisningsforløb i studieteknik og metodelære
Skanderborg-Odder Center for uddannelse GYM 01-07-02 (Afsluttet)

Vis alle 12 resultater i fuldt format

 1  2