Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 7 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
BioTekNet (projekttitel)
Formålet med BioTekNet er at inspirere eleverne på ungdomsuddannelserne i faget bioteknologi ved at styrke den eksperimentelle del af faget med...
1 projektdokument kan downloades
Herning Gymnasium GYM 01-04-11 (Igangværende)
Naturvidenskab i et uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt perspektiv (projekttitel)
Formålet med det naturvidenskabelige netværk er igennem en række aktiviteter og samarbejdsflader mellem forskellige led og niveauer i...
9 projektdokumenter kan downloades
Herning Gymnasium GYM 15-12-09 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Overordnet set er det forsøgets mål at udvikle og kvalificere undervisningens tilrettelæggelse og lærernes samarbejde omkring den med udgangspunkt i...
2 projektdokumenter kan downloades
Herning Gymnasium GYM 01-07-06 (Afsluttet)
Forsknings- og udviklingsprojektet "Det virtuelle Gymnasium" 2 (projekttitel)
Forsknings- og udviklingsprojektet "Det virtuelle Gymnasium 2"
Herning Gymnasium GYM 31-01-05 (Afsluttet)
Erfaringsopsamling om det virtuelle gymnasium - 3. periode (projekttitel)
Erfaringsopsamling om det virtuelle gymnasium - 3. periode
Herning Gymnasium GYM 31-12-04 (Afsluttet)
Ansøgning vedr. deltagelse i Sikkerhedspolitisk kursus 2004 (projekttitel)
I relation til arbejdet med implementeringen af gymnasiereformen
Herning Gymnasium GYM 30-09-04 (Afsluttet)
Pilotprojekt Almen studieforberedelse Ansøgning fra Aarhus Universitet (projekttitel)
Udviklingsmidler til Pilotprojekt om almen studieforberedelse. Konsortium bestående af gymansierektorer, Gymnasielærere og Aarhus Universitet....
Herning Gymnasium GYM 29-02-04 (Afsluttet)

Vis alle 7 resultater i fuldt format