Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Følgeforskning indsatsområde 6: Internationale kompetencer 2013/14 (projekttitel)
Følgeforskning indsatsområde 6: Internationale kompetencer 2013/14
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Universitet GYM 31-12-14 (Afsluttet)
Fremmedsprog: profil, faglig identitet og anvendelsesorientering (projekttitel)
Projektets formål er at bidrage til kvalificering af og opsamling på tværgående erfaringer og konklusioner fra de deltagende skoleprojekter, med fokus...
5 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Universitet GYM 31-10-13 (Afsluttet)
Netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser (projekttitel)
Projektets formål er at bidrage til videndeling og kvalificering af skole- og fagprojekter vedr. fremmedsprogene i de gymnasiale uddannelser, samt at...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Universitet GYM 01-04-12 (Afsluttet)
sprogiagttagelse og tekstlæsning (projekttitel)
Projektets formål er: 1) at udvikle det faglig-pædagogiske grundlag for undervisning i sprogiagttagelse og tæt sproglig tekstanalyse. Det skal ske...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Universitet GYM 01-03-11 (Afsluttet)
Skrivning i virkeligheden - det formidlingsmæssige aspekt i tekstproduktionen i hf (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle og forny arbejdet med formidlingsskrivning i dansk på hf, så formidlingsskrivning bliver mere motiverende og...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Universitet GYM 09-08-09 (Afsluttet)
Efteruddannelseskurser i medieanalyse (projekttitel)
at udvikle og kvalificere dansklærernes arbejde med mediaanalyse. Disciplinen har fået stor betydning i det nye danskfag, men der er mange lærere som...
Roskilde Universitet GYM 15-01-08 (Afsluttet)
Samarbejdsaftale mellem Undervisningsministeriet og Inst. for Uddannelsesforskning (projekttitel)
Oprettet med henblik på overførsel til Navision
Roskilde Universitet GYM 31-12-06 (Afsluttet)
Samarbejdsaftale mellem Undervisningsministeriet og Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter (projekttitel)
Evaluering af Udviklingsprogrammet for VUC
Roskilde Universitet GYM 01-07-06 (Afsluttet)
Sprogtilegnelse og ungdomskultur (projekttitel)
Projektet har til formål med udgangspunkt i fremmedsproglærernes praksiserfaringer fra deres daglige undervisning og med anvendelse af relevant...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Universitet GYM 01-06-06 (Afsluttet)
Gymnasiale elevers selvbillede og studiekompetencer (projekttitel)
- at udvikle en metode, der kan indfange og fastholde elevernes læringsmæssige og faglige selvbillede, med henblik på at støtte deres...
Roskilde Universitet GYM 01-08-05 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format