Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 9 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
idræt B som 3. studieretningsfag (projekttitel)
Vi ønsker at gøre vores studieretning 'sportslinjen' mere teoretisk på idrætsområdet for at klæde elevgruppen bedre på. Vi har til nu...
7 projektdokumenter kan downloades
Handelsskolen Silkeborg GYM 30-06-14 (Afsluttet)
Udvikling af pædagogisk-ledelsesmæssige kompetencer hos den daglige ledelse på hhx/htx-afdelinger (projekttitel)
Med gymnasiereformen stilles der væsentligt større og mere krævende krav til lederrollen. Lederen skal fortsat tilse, at gymnasiebekendtgørelsen...
15 projektdokumenter kan downloades
Handelsskolen Silkeborg GYM 28-02-06 (Afsluttet)
Udvikling af essentialer og indhold i en sproglig-kulturel studieregning (projekttitel)
Gymnasiereformen lægger op til 4 hovedstudieretninger for handelsgymnasiet herunder en sproglig-kulturel. Formålet med dette projekt er: ? At...
4 projektdokumenter kan downloades
Handelsskolen Silkeborg GYM 15-08-05 (Afsluttet)
Studiekreds om film i undervisningen (projekttitel)
Gennem studiekreds med fagene dansk, historie og sprogfag på hhx at opbygge bank med velegnede film til især indgang til fremmede kulturer samt...
Handelsskolen Silkeborg GYM 31-12-03 (Afsluttet)
Studiekreds om film i undervisningen (projekttitel)
Gennem studiekreds med fagene dansk, historie og sprogfag på hhx at opbygge bank med velegnede film til især indgang til fremmede kulturer samt...
Handelsskolen Silkeborg GYM 31-12-03 (Afsluttet)
IT-anvendelse og tværfaglighed i studiekompentecegivende fag engelsk, tysk, fransk, dansk, spansk og matematik. (projekttitel)
At opkvalificere en bredere gruppe lærere IT-mæssigt, så di ikke alene selv kan anvende IT som værktøj, men også magter at implementere IT i...
Handelsskolen Silkeborg GYM 01-08-02 (Afsluttet)
Ændrede undervisningsformer på HHX (projekttitel)
At afprøve om en ændret organisering af undervisningens gennemførelse kan give en mere bevidst differentiering, og samtidig ved at imødekomme og være...
Handelsskolen Silkeborg GYM 21-06-02 (Afsluttet)
Østeuropa år 2000 - samfund, handel og kultur (projekttitel)
At få samlet og videreformidlet det store videnspotentiale som ligger i afdelingen ift Østeuropa, samt afdække mulighederne for nye tiltag.
Handelsskolen Silkeborg GYM 01-05-01 (Afsluttet)
Tværfaglig undervisning på hhx - set i et samfundsmæssigt perspektiv (projekttitel)
At få fagene på hhx 3. år til at åbne sig mod hinanden, således at eleverne oplever en mere helhedsorienteret undervisning og at lærerne får nogle...
Handelsskolen Silkeborg GYM 01-05-01 (Afsluttet)

Vis alle 9 resultater i fuldt format