Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 14 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Toning af IØ i forhold til studieretning (projekttitel)
Baggrund: International økonomi er et af de obligatoriske fag for alle elever på HHX, på nogle studieretninger indgår faget som...
Learnmark Horsens GYM 30-09-17 (Igangværende)
Kompetenceudvikling gennem produktorienterede arbejdsformer (projekttitel)
Dansk på htx har brug for reelle samarbejdsflader med andre fag og især de naturvidenskabelige og tekniske/teknologiske fag, blandt andet for at højne...
Learnmark Horsens GYM 30-09-17 (Igangværende)
Fra fag til sag - afprøvning af problembaseret undervisning (projekttitel)
For at skabe større sammenhæng mellem virkeligheden og den teoretiske viden HHX eleverne skal tilegne sig, er det vigtigt med virkelighedsnære og...
Learnmark Horsens GYM 30-09-17 (Igangværende)
Formativ evaluering i teknologifaget som nøgle til at løfte elevers socioøkonomiske udgangspunkt (projekttitel)
Teknologifaget er et signatur-fag for HTX – et af de fag, der bærer HTX-DNA’et i sig. Dermed er det ønsket fra de tre deltagende skoler at gøre...
Learnmark Horsens GYM 01-10-16 (Igangværende)
Sammentænkning af VØ og AØ (projekttitel)
I forbindelse med et ønske om at skabe en tydeligere profil og dermed en større identitetsfølelse hos vores elever på den "tradionelle"...
Learnmark Horsens GYM 30-06-16 (Igangværende)
Studieretning med matematik, fysik og teknologi på A-niveau (projekttitel)
Baggrunden for ønsket om at etablere en studieretning med matematik A, fysik A og teknologi A er, at skolen gennem en årrække har udbudt...
Learnmark Horsens GYM 30-06-16 (Igangværende)
Innovative kompetencer som fagligt mål i samfundsfag på HHX og HTX (projekttitel)
Fra august 2014 er fusionen Learnmark Horsens, mellem blandt andet HTX og HHX endelig i og med at begge uddannelser nu ligger på samme adresse. Den...
1 projektdokument kan downloades
Learnmark Horsens GYM 30-09-15 (Afsluttet)
Innovation og Internationalisering i teknologi A (projekttitel)
Se bilag
1 projektdokument kan downloades
Learnmark Horsens GYM 30-06-15 (Igangværende)
Ny Skriftlighed - økonomiske fagområder (projekttitel)
Projektets hovedformål er at sikre en optimal implementering af Ny Skriftlighed indenfor de økonomiske fag. BCH har med interesse deltaget i de...
3 projektdokumenter kan downloades
Learnmark Horsens GYM 01-12-12 (Afsluttet)
Synliggørelse af fremmedsprogene via fagligt samspil i et anvendelsesorienteret perspektiv (projekttitel)
Hidtil har sprogfagene været rigtig gode til at række ud til og inddrage andre fag i fremmedsprogs-undervisningen, og nu er det på tide at få vendt...
2 projektdokumenter kan downloades
Learnmark Horsens GYM 16-11-12 (Afsluttet)

Vis alle 14 resultater i fuldt format

 1  2