Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 20 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Evalueringsformer på Idræt C (projekttitel)
Den nyeste forskning, i form af en masterafhandling i gymnasiepædagogik og didaktik (Schiørring og Eriksen, 2013, SDU, ”Idræt C – en kritisk...
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 01-12-15 (Igangværende)
Idræt og IT (projekttitel)
at videreudvikle det tidligere projekt om idræt og IT (projektnummer 128676) med et mere didaktisk perspektiv i forhold til konkret anvendelse af...
1 projektdokument kan downloades
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 01-03-15 (Afsluttet)
Skriftlighed i idræt (projekttitel)
Baggrund: Baggrund for ansøgning: Gymnasieskolernes Idrætslærerforening, GI har fra januar 2010 og frem til februar 2012 arbejdet med udvikling af en...
3 projektdokumenter kan downloades
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 20-12-13 (Afsluttet)
Idræt og IT (projekttitel)
At udvikle undervisningsforløb til idræt, hvor IT og ny teknologi kan spille en central rolle. Udviklingen skal danne grundlag for afholdelse af 1-2...
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 01-02-13 (Afsluttet)
Metodebeskrivelse for idrætsfagets praktiske del (projekttitel)
At udvikle et begrebsapparat til beskrivelsen af idrætsfagets praktiske metoder, således at idrættens praktiske del kan indgå i Almen...
14 projektdokumenter kan downloades
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 31-12-11 (Afsluttet)
Idræt i studieretningen (projekttitel)
At udvikle undervisningsforløb, som kan styrke det tværfaglige arbejde på studiretningen.
1 projektdokument kan downloades
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 31-12-11 (Afsluttet)
Idræt i samspil (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle en AT-konference. Sigtet med konferencen er at generere ideer, konkrete forløb og materialer til AT-faglige...
1 projektdokument kan downloades
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 01-04-11 (Afsluttet)
Øget læringsparathed hos hf-kursister (projekttitel)
Målet med projektet er at sætte fokus på udviklingen af øget læringsparathed hos hf-kursister. Udgangspunktet tages i et enkelt fag - idræt - men...
1 projektdokument kan downloades
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 31-12-10 (Afsluttet)
Cases og drejebøger til eksamen på B-niveau (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle et koncept til udfærdigelse af casespørgsmål og drejebøger med henblik på eksamen på B-niveau.
3 projektdokumenter kan downloades
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 18-11-10 (Afsluttet)
Konsensus og bedømmelse i idræt (projekttitel)
Formålet er at udvikle et koncept samt en "værkstøjskasse" til initiering af interkollegial dialog med henblik på at nærme sig konsensus i...
1 projektdokument kan downloades
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening GYM 01-02-10 (Afsluttet)

Vis alle 20 resultater i fuldt format

 1  2