Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 14 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Innovation og ny prøveform i samfundsfag B (projekttitel)
At afprøve forsøgslæreplanen med henblik på at undersøge den læringsmæssige virkning af 1)arbejdet med undervisningsforløb med innovativt fokus, 2)...
1 projektdokument kan downloades
Nærum Gymnasium GYM 30-09-15 (Igangværende)
Skrive for at lære - lære at skrive (projekttitel)
Forsøget sigter mod at anvende en timepulje (rammeforsøg A 1. og 2.) til brug for etablering af en systematisk udvikling af skrivning, feedback og...
2 projektdokumenter kan downloades
Nærum Gymnasium GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Flipped Classroom - Elevrollen i spil (projekttitel)
Elevrollen er sat til kraftig debat i det moderne gymnasium. Nye elevtyper er kommet til, og med dem nye elevkulturer. Det kan være vanskeligt at...
3 projektdokumenter kan downloades
Nærum Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Den gode gymnasiestart: etablering af faglige og sciale fællesskaber (projekttitel)
At understøtte udviklingen af sociale og faglige fællesskaber i klasser, hvor svagt udviklede sociale kompetencer er kombineret med vanskeligheder med...
2 projektdokumenter kan downloades
Nærum Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Omlagt skriftlighed (projekttitel)
Formålet er at integrere det skriftlige arbejde i undervisningen. Projektet understøtter dermed et igangværende projekt, hvor der er fokus på formativ...
1 projektdokument kan downloades
Nærum Gymnasium GYM 01-01-14 (Afsluttet)
Nye didaktiske tilgange til anvendelsen af IT og e-medier i fremmedsprog, ny skriftlighed (projekttitel)
Ministeriets arbejdsgruppe for fremmedsprog accentuerer i sin uafhængige rapport "Sprog er nøglen til verden" (juni 2011) med al tydelighed,...
Nærum Gymnasium GYM 31-05-13 (Afsluttet)
Nye didaktiske tilgange til anvendelsen af IT og e-medier i fremmedsprog, ny skriftlighed (projekttitel)
Ministeriets arbejdsgruppe for fremmedsprog accentuerer i sin uafhængige rapport "Sprog er nøglen til verden" (juni 2011) med al tydelighed,...
1 projektdokument kan downloades
Nærum Gymnasium GYM 31-05-13 (Afsluttet)
Nye didaktiske tilgange til anvendelsen af IT og e-medier i fremmedsprog, ny skriftlighed (projekttitel)
Ministeriets arbejdsgruppe for fremmedsprog accentuerer i sin uafhængige rapport "Sprog er nøglen til verden" (juni 2011) med al tydelighed,...
1 projektdokument kan downloades
Nærum Gymnasium GYM 31-05-13 (Afsluttet)
Feedbackformer med effekt: vejledning og formativ evaluering (projekttitel)
Det er nødvendigt at understøtte lærerne i forhold til professionaliseringen af vejlederrollen og omtænkningen af feedbackformerne, herunder...
6 projektdokumenter kan downloades
Nærum Gymnasium GYM 01-12-12 (Afsluttet)
Nye didaktiske tiltag til anvendelsen af IT og elektroniske medier i fremmedsprogsundervisningen (projekttitel)
1) At afprøve og udvikle anvendelsen af følgende elevproducerede medier i 2. fremmedsprog: fokus på blogs, wikier, podcasts mv. samt vodcasts,...
2 projektdokumenter kan downloades
Nærum Gymnasium GYM 01-05-12 (Afsluttet)

Vis alle 14 resultater i fuldt format

 1  2