Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 18 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Bedre udnyttelse af eksamensperioden (projekttitel)
Baggrund og formål. Som det er skitseret i projektets baggrundsmateriale er det en udfordring at undervisningen i de gymnasiale uddannelser er...
1 projektdokument kan downloades
Faaborg Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Studietid 2.0 (projekttitel)
I det kommende skoleår går vi fra en modullængde på 60 til 95 min. I kombination med at vi med rammeforsøget planlægger at øge holdnormen for fagene...
Faaborg Gymnasium GYM 01-09-15 (Igangværende)
Engelsk på tværs (projekttitel)
Vi oplever i stigende grad en gruppe af elever som er særligt udfordret i faget engelsk og som fagligt ligger langt under klassekammeraterne og det...
Faaborg Gymnasium GYM 01-09-15 (Igangværende)
Knæk koden og del den: et samarbejde mellem hhx og stx (projekttitel)
Se venligst vedhæftede fil.
5 projektdokumenter kan downloades
Faaborg Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Pædagogisk it anvendelse i de gymnasiale uddannelser (projekttitel)
Ansøgningen kan læses på sagen
Faaborg Gymnasium GYM 30-09-13 (Afsluttet)
Studieretning og studiefællesskab (projekttitel)
Gennem dannelse af studiefællesskaber vil vi afdække studieretningssamarbejdet, ikke blot mellem de studieretningsbærende fag, men også fællesfagene....
Faaborg Gymnasium GYM 01-05-13 (Afsluttet)
Skemamæssig mulighed for studietid (projekttitel)
I skoleåret 2012-13 vil vi friholde skemapositioner til studietid. Det er nyt for skolen at arbejde målrettet med omlagt elevtid og øget...
Faaborg Gymnasium GYM 01-05-13 (Afsluttet)
Rigtige midtvejskurser (projekttitel)
At efteruddanne erfarne gymnasielærere set i lyset af gymnasiereformen og de nye læreplaner. Der har især vist sig behov for fagdidaktisk opdatering...
Faaborg Gymnasium GYM 01-05-13 (Afsluttet)
Skriftlig matematik og it-kompetencer (projekttitel)
Elevernes it-kompetencer i forbindelse med beregninger til brug for opgaveafleveringer kan forbedres. Studietidsbegrebet vil skabe logistisk mulighed...
Faaborg Gymnasium GYM 01-01-13 (Afsluttet)
Forsøg med elektroniske mødeværktøjer i arbejdet med skriftlighed (projekttitel)
At afprøve synkrone elektroniske mødeværktøjer i gymnasiernes skriveundervisning, således at eleverne har mulighed for at få vejledning derhjemme,...
2 projektdokumenter kan downloades
Faaborg Gymnasium GYM 15-01-12 (Afsluttet)

Vis alle 18 resultater i fuldt format

 1  2