Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 15 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Flexibel anvendelse af uddannelses- og elevtid (projekttitel)
Vores skole har deltaget i fase 2 af rammeforsøget om flexibel tilrettelæggelse. I fase 2 omlagde vi 10 procent af elevtiden i alle fag med en...
Køge Handelsskole GYM 20-06-17 (Igangværende)
Undervisningsdifferentiering (projekttitel)
Efter at have deltaget i Midtvejskonferencen og hørt om de gode erfaringer, andre skoler har gjort sig, ønsker vi at tilmelde os rammeforsøget om...
Køge Handelsskole GYM 01-09-15 (Igangværende)
Rammeforsøg A 1 (projekttitel)
Udgangspunktet for forsøget er som skrevet ovenfor en sammenlægning af elevtid og uddannelsestid til studietid, som herefter skemalægges så elevernes...
3 projektdokumenter kan downloades
Køge Handelsskole GYM 30-05-14 (Afsluttet)
Rammeforsøg F (projekttitel)
Udgangspunktet for forsøget er en sammentænkning af de økonomiske fag i HHX, hvor fokus er på at udvikle en fælles kompetenceplan med tilhørende...
Køge Handelsskole GYM 30-05-14 (Igangværende)
Rammeforsøg A 2 (projekttitel)
Udgangspunktet for forsøget er at samle 20% af elevtid og uddannelsestid fra to studieretningsfag + evt. obligatoriske fag, som herefter skal anvendes...
Køge Handelsskole GYM 30-05-14 (Igangværende)
Forsøg med studietid og skriftlighed (projekttitel)
Formålet med forsøget er at arbejde med nye undervisnings og evalueringsformer med fokus på skriftlighed, ved at samle elevtid og uddannelsestid i...
2 projektdokumenter kan downloades
Køge Handelsskole GYM 28-06-13 (Afsluttet)
Bedre gennemførelse på HHx (projekttitel)
På baggrund af en analyse af frafald kan det konstateres, at der er nogle studieretninger som har et større frafald end andre. Projektet har som...
2 projektdokumenter kan downloades
Køge Handelsskole GYM 01-11-10 (Afsluttet)
HHx: Fagligt samspil mellem matematik og økonomi (projekttitel)
Idet det kan konstateres, at samspillet mellem matematik og økonomifagene på HHx er begrænset vil dette projekt • tilvejebringe et mindre...
3 projektdokumenter kan downloades
Køge Handelsskole GYM 02-08-10 (Afsluttet)
Brobygning HHx og videregående uddannelser imellem (projekttitel)
Formålet er at bryde med den sociale arv i form af et øget antal af Hhx-studenter, som søger ind på videregående uddannelser. Således ønskes der skabt...
4 projektdokumenter kan downloades
Køge Handelsskole GYM 01-07-10 (Afsluttet)
Udvikling af innovative komptencer 3 (projekttitel)
Udvikling af innovative kompetencer i partnerskab med virksomhed
1 projektdokument kan downloades
Køge Handelsskole GYM 30-06-08 (Afsluttet)

Vis alle 15 resultater i fuldt format

 1  2