Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 16 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Skriftlighed i tværfaglige forløb med særligt henblik på gymnasiefremmede elever (projekttitel)
Ved at indgå i et samarbejde på tværs af gymnasiale uddannelser (HHX, STX, HTX) forventer vi et stort udbytte af erfarings- og videndeling omkring de...
2 projektdokumenter kan downloades
Rybners Handelsskole GYM 30-09-13 (Afsluttet)
Profil, faglig identitet og anvendelsesorientering (projekttitel)
at øge elevernes aktive deltagelse i sprogundervisningen gennem opgaver med meningsfyldte aktiviteter at styrke elevernes sproglige kompetencer at...
3 projektdokumenter kan downloades
Rybners Handelsskole GYM 30-06-12 (Afsluttet)
Kompetencer og kernefaglighed i de samfundsvidenskabelige fag på hhx (projekttitel)
Overgangen fra målstyring af indholdet (kvalifikationer) til målstyring funderet i kompetencer aktualiserer et behov for i de samfundsvidenskabelige...
2 projektdokumenter kan downloades
Rybners Handelsskole GYM 15-09-07 (Afsluttet)
Progressive læringsforløb på elektronisk platform (projekttitel)
At udvikle et faglig-pædagogisk forløb, der kan øge elevens viden om og forståelse for målene med de forskellige undervisningsaktiviteter
Rybners Handelsskole GYM 01-08-04 (Afsluttet)
Det virtuelle læringsrum (projekttitel)
At integrere en elektronisk platform i undervisningen på hhx og undersøge dens virkning på elevernes studieadfærd samt på lærerrollen og den anvendte...
Rybners Handelsskole GYM 01-06-03 (Afsluttet)
IT i erhv.økonomi Råd & vink (projekttitel)
Nyskrive dele af råd og vink i Erhvervsøkonomi niveau B og A, der integrerer asnvendelsen af it med henblik på elektroniske eksamensopgaver
Rybners Handelsskole GYM 01-01-03 (Afsluttet)
It i erhvervsret på hhx (projekttitel)
Faglig udredning af fagbilagets bestemmelser om it-integration i faget erhvervsret på hhx som inspiration til lærerne
Rybners Handelsskole GYM 01-10-02 (Afsluttet)
IT baseret eksamen i erhvervsøkonomi niveau A, hhx (projekttitel)
At udrede de faglige aspekter for IT baserede eksamensopgaver i erhvervsøkonomi på niveau A. Den faglige udredning skal gennemføres i samarbejde med...
Rybners Handelsskole GYM 15-09-02 (Afsluttet)
Integration af IT i erhvervsøkonomi niveau A, hhx (projekttitel)
At udvikle eksempler på cases, som kan være inspiration for lærerne i deres arbejde med integreringen af et IT baseret logistik- og...
Rybners Handelsskole GYM 28-07-02 (Afsluttet)
Råd og vink til Erhvervsret (projekttitel)
Udregning af fagets faglige elementer og fagdidaktiske problemstillinger.
Rybners Handelsskole GYM 31-12-01 (Afsluttet)

Vis alle 16 resultater i fuldt format

 1  2