Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 7 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Refleksive evalueringsformer med fokus på portfolio (projekttitel)
Projektets formål er at sætte fokus på den nødvendige pædagogiske praksis ved anvendelse af kollektive (herunder it-baserede) rettemetoder. Det er...
10 projektdokumenter kan downloades
Center for Undervisningsmidler - Aabenraa GYM 01-02-08 (Afsluttet)
Samarbejde mellem DI, STX og HTX med det formål at udvikle et fælles organiseret idékatalog samt materialekasser for gymnasier og virksomheder i det sønderjyske område (projekttitel)
Se bilag 1
7 projektdokumenter kan downloades
Center for Undervisningsmidler - Aabenraa GYM 01-05-07 (Afsluttet)
Grundforløbet på HHX og HTX - opsamling af erfaringer og (projekttitel)
Projektets formål er at indsamle erfaringer fra gennemførelsen af grundforløbene i efteråret 2005 på de erhvervsgymnasiale uddannelser i Sønderjylland...
2 projektdokumenter kan downloades
Center for Undervisningsmidler - Aabenraa GYM 01-05-06 (Afsluttet)
Gymnasialt samarbejde mellem alment gymnasium, HHX samt HTX med det formål af udvikle formelle rammer for organiseret lærersamarbejde (projekttitel)
Formålet er at udvikle formelle rammer for organiseret lærersamarbejde. Det var tanken bag dette projekt, at mangfoldigheden i erfaringsgrundlaget og...
2 projektdokumenter kan downloades
Center for Undervisningsmidler - Aabenraa GYM 01-07-05 (Afsluttet)
Tværinstitutionelt projektarbejde i gymnasiale grundforløb (projekttitel)
”Tværinstitutionelt projektarbejde i gymnasiale grundforløb” er et kursus, der fokuserer på mulighederne for tværinstitutionelle projektarbejder på...
1 projektdokument kan downloades
Center for Undervisningsmidler - Aabenraa GYM 01-06-05 (Afsluttet)
Gymnasialt samarbejde mellem alment gymnasium, HHX samt HTX men det formål at udvikle formelle rammer for organiseret lærersamarbejde. (projekttitel)
Udviklingsprojektets formål; Sønderborg har med sine knap 30.000indbyggere og tilhørende opland 4 gymnasiale uddannelser institutioner. HTX på EUC...
1 projektdokument kan downloades
Center for Undervisningsmidler - Aabenraa GYM 01-06-05 (Afsluttet)
Tværinstitutionelt gymnasialt samarbejde mellem alment gymnasium, HHX og HTX med det formål at udvikle grundforløbet og nye undervisningsformer, herunder E-læring med fokus på projektarbejdsformen (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle et grundforløb, der baserer sig på et tværinstitutionelt samarbejde mellem alment, teknisk og merkantilt gymnasium. ...
3 projektdokumenter kan downloades
Center for Undervisningsmidler - Aabenraa GYM 01-05-05 (Afsluttet)

Vis alle 7 resultater i fuldt format