Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 33 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Pædagogisk/didaktisk anvendelse af e- og i-bøger for fransk- spansk- og italiensklærere (projekttitel)
At give de romanske sproglærere pædagogiske og fagdidaktiske anvisninger på, hvordan man kan arbejde interaktivt i sprogundervisningen med fx e-bøger,...
1 projektdokument kan downloades
Fransklærerforeningen GYM 01-12-15 (Igangværende)
Fagdidaktisk brush-up kursus for sproglærere i fransk, spansk og italiensk (projekttitel)
Formålet er at give de romanske sproglærere et moderne opdateret syn på læringstilgang, samt på fagdidaktiske og pædagogiske overvejeler i forbindelse...
1 projektdokument kan downloades
Fransklærerforeningen GYM 01-12-15 (Igangværende)
HHX-Profilen i fransk, spansk og italiensk - herunder fagligt samspil (projekttitel)
Formålet med udviklingsarbejdet er at tænke nye tanker og udvikle nye forløb, som klart tegner sprogfagenes specielle merkantile profil. I...
1 projektdokument kan downloades
Fransklærerforeningen GYM 01-12-15 (Igangværende)
Selfdirected motivation i sprogundervisningen med fokus på anvendelsesorientering og forskellige genrer: Fra digt til moderne sange og poetryslam i fransk spansk og italiensk (projekttitel)
Udviklingsprojektet skal på baggrund af indsamlede erfaringer fra Daniel H Pinks forskning om hvordan selfdirected motivation virker fremmende og...
Fransklærerforeningen GYM 01-12-14 (Afsluttet)
Anvendelsesorienteret Sprogundervisning i begyndersprogene fransk spansk og italiensk med fokus på overgangen fra folkeskolen til gymnasiet (projekttitel)
Udviklingsprojektet skal på baggrund af indsamlede erfaringer fra forskning inden for fremmedsprogsundervisning uddanne kursusinstruktører og udvikle...
Fransklærerforeningen GYM 01-12-14 (Afsluttet)
Anvendelsesorienteret brug af WEB2 applikationer som basis for fleksibel organisering af sprogindlæringen i fransk, spansk og italiensk (projekttitel)
Projektet har til formål at indsamle og udveksle erfaringer inden for medialiseret undervisning specielt med fokus på anvendelse af web2 applikationer...
Fransklærerforeningen GYM 01-12-14 (Afsluttet)
Styrkelse af anvendelsesorienteret nødvendig grammatikindlæring i sprogfagene fransk spansk og italiensk (projekttitel)
Udviklingsprojektet skal på baggrund af indsamlede erfaringer fra forskning og forsøg inden for feltet uddanne kursusinstruktører og udvikle...
1 projektdokument kan downloades
Fransklærerforeningen GYM 31-12-13 (Afsluttet)
Innovativ sprogundervisning i fransk spansk og italiensk på HHX og STX (projekttitel)
Projektet har til formål at indsamle og udveksle erfaringer inden for innovativ sprogundervisning med henblik på at uddanne kursusinstruktører samt...
1 projektdokument kan downloades
Fransklærerforeningen GYM 31-12-13 (Afsluttet)
Ny undervisningsorganisering med medialisering i sprogundervisningen i fransk spansk og italiensk (projekttitel)
Udviklingsprojektet har to hovedformål: - At udarbejde et fagdidaktisk forslag til ny undervisningsorganisering med digitale medier og it som...
1 projektdokument kan downloades
Fransklærerforeningen GYM 31-12-13 (Afsluttet)
Medialisering i de romanske sprogfag i praksis (projekttitel)
Projektet har til formål at indsamle og udveksle erfaringer inden for medialiseret undervisning med henblik på at uddanne kursusinstruktører samt...
Fransklærerforeningen GYM 01-01-13 (Afsluttet)

Vis alle 33 resultater i fuldt format

 1  2  3  4