Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 6 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Matematik i et fagligt samspil med økonomiske fag på hhx (projekttitel)
I forbindelse med evalueringer af gymnasiereformen har det vist sig, at det kniber med at få de faglige samspil med matematik til at fungere optimalt....
1 projektdokument kan downloades
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening GYM 01-12-15 (Igangværende)
Udvikling af fagdidaktisk kursus for erfarne hhx-matematiklærere (projekttitel)
Udvikling af fagdidaktisk kursus for erfarne hhx-matematiklærere
12 projektdokumenter kan downloades
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening GYM 30-06-15 (Afsluttet)
HHX - CAS på C-niveau (projekttitel)
BAGGRUND FOR PROJEKTET: En stor del af eleverne på hhx afslutter matematik på C-niveau, idet faget ikke har fanget dem i folkeskolen - tvært imod har...
9 projektdokumenter kan downloades
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening GYM 01-08-13 (Afsluttet)
Emneopgaver i matematik på hhx (projekttitel)
Formålet er at imødekomme et behov fra undervisere i matematik på hhx om at få viden om, hvordan man funktionelt kan arbejde med emneopgaver. EVA¿s...
9 projektdokumenter kan downloades
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening GYM 01-01-10 (Afsluttet)
Refleksion og skriftlighed ved inddragelse af portfolio i erhvervsøkonomi og matematik (projekttitel)
Se også bilag 1 for nærmere specifikation. Skrivning kombinerer handling, billede og symbol og svarer til læring på nogle vigtige punkter. Hvis det...
11 projektdokumenter kan downloades
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening GYM 15-08-06 (Afsluttet)
Kompetencer og matematiklæring (projekttitel)
Formål:(Se også bilag) Det er projektets formål, at matematiklærere på hhx1): *At tilegne sig kompetencemodellen og gøre sig erfaringer med,...
3 projektdokumenter kan downloades
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening GYM 01-08-05 (Afsluttet)

Vis alle 6 resultater i fuldt format