Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 7 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Studiefælleskaber på K Nord (projekttitel)
Formålet er at organisere hverdagen på en måde, så den giver talenterne større og bedre udfoldelsesmuligheder og afsætte ressourcer til elever med...
2 projektdokumenter kan downloades
København Nord, Lyngby Handelsskole GYM 31-07-15 (Igangværende)
Anvendelse af timepuljer (projekttitel)
Formålet er at styrke samspillet mellem fagene og sammenhængen i studieretningsforløbet herunder profilering af studieretningen. Danmarks...
2 projektdokumenter kan downloades
København Nord, Lyngby Handelsskole GYM 31-07-15 (Igangværende)
Anvendelse af studietid på K Nord (projekttitel)
Til rammeforsøg 2012 Proces: Ledelsen søger rammeforsøg A for alle 1. årsklasser der starter aug. 2012 samt udvalgte klasser på 2. og 3. år Primo aug...
2 projektdokumenter kan downloades
København Nord, Lyngby Handelsskole GYM 31-07-15 (Igangværende)
Profilering og synliggørelse af 2. fremmedsprog på hhx (projekttitel)
Med henvisning til motivationen er det projektets mål at etablere for eleven meningsgivende faglige sammenhænge mellem 2. fremmedsprog-fagene og de...
1 projektdokument kan downloades
København Nord, Lyngby Handelsskole GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Undervisning med særlig vægt på færdighedstræning i klasser med mange gymnasiefremmede elever (projekttitel)
Mål: En omlægning af undervisningen, så der i højere grad bliver lagt vægt på øvelser og træning af fagkompetencerne.Det er af afgørende betydning, at...
1 projektdokument kan downloades
København Nord, Lyngby Handelsskole GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Synliggørelse og medialisering af sprogfagene i gymnasiet (projekttitel)
se indscannet ansøgning
1 projektdokument kan downloades
København Nord, Lyngby Handelsskole GYM 31-05-12 (Afsluttet)
Deltagerforudsætninger og arbejdsformer (projekttitel)
At indøve en lærergruppes systematiske arbejde med deltagerforudsætninger ved overgang fra folkeskole til hhx. Målet er at planlægge og afprøve...
København Nord, Lyngby Handelsskole GYM 01-03-01 (Afsluttet)

Vis alle 7 resultater i fuldt format