Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 11 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Seminar for videregående uddannelser (projekttitel)
Formålet med seminaret er, at repræsentanter for aftagerinstitutio-nerne får mulighed for at diskutere resultaterne fra evalueringspro-jektet. Desuden...
1 projektdokument kan downloades
Rambøll Management GYM 30-06-09 (Afsluttet)
Undersøgelse af studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (projekttitel)
Med gymnasieformen blev de centralt fastsatte grænser for, hvornår en rektor eller forstander var forpligtet til at gribe ind over for fravær i det...
1 projektdokument kan downloades
Rambøll Management GYM 12-10-08 (Afsluttet)
Evaluering af læring og læringspotentiale (projekttitel)
Evalueringens helt centrale spørgsmål er: I hvilket omfang bidrager de studieretningsforløb, der med gymnasierefor-men er blevet etableret i de...
2 projektdokumenter kan downloades
Rambøll Management GYM 30-06-08 (Afsluttet)
Undersøgelse af kompetenceudvikling og efteruddannelse (projekttitel)
Nærværende undersøgelse har til formål at undersøge, hvordan gym-nasierne ledelsesmæssigt og ressourcemæssigt prioriterer efterud-dannelse og...
1 projektdokument kan downloades
Rambøll Management GYM 01-03-08 (Afsluttet)
Seminar om læring og læringspotentiale (projekttitel)
Læring og læringspotentiale
Rambøll Management GYM 31-12-07 (Afsluttet)
En evaluering af læring og læringspotentiale i studieretningsforløb for stx, hhx og htx (projekttitel)
Målet med evalueringen er at skabe viden om studieretningsforløbenes virkninger i forhold til elevernes udvikling - dels fagligt, dels i forhold til...
1 projektdokument kan downloades
Rambøll Management GYM 30-06-07 (Afsluttet)
Den innovative uddannelsesinstitution (projekttitel)
Udvikling af best practice
Rambøll Management GYM 01-05-07 (Afsluttet)
Evaluering af efteruddannelse ifm. gymnasiereform (projekttitel)
Evaluering af efteruddannelse ifm. gymnasiereform
Rambøll Management GYM 30-01-07 (Afsluttet)
Evaluering af gennemførselsvejledningen (projekttitel)
Evaluering har til formål at undersøge, hvorvidt gennemførselsvejledningen karakteriseres af at være en sammenhængende vejledningsindsats, hvorvidt...
3 projektdokumenter kan downloades
Rambøll Management GYM 14-04-06 (Afsluttet)
Evaluering af skolens organisering i team (projekttitel)
Projektets overordnede formål at evaluere, hvordan en del af de politisk vedtagne mål, der er udfoldet i form af love, bekendtgørelser og lokal...
2 projektdokumenter kan downloades
Rambøll Management GYM 15-03-06 (Afsluttet)

Vis alle 11 resultater i fuldt format

 1  2