Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 6 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Projekt: Studietid (projekttitel)
Baggrund: Der skal være øget fokus på den enkelte elevs sociale og faglige udvikling i det samlede hhx-uddannelsesforløb. Formål: - fokus på...
EUC Nord GYM 30-06-16 (Igangværende)
Integration af IT i fremmedsporogsundervisningen (projekttitel)
At bevidstgøre såvel lærere som elever om nye læreprocesser i forbindelse med integration af informationsteknologi i...
EUC Nord GYM 01-07-02 (Afsluttet)
Studiekompetence: klasserumskulturen og -kompetencer som medindlæring (projekttitel)
Formålet er at forbedre hhx-elevernes studiekompetence via lærerteam at implementere en struktur, en procedure og en...
EUC Nord GYM 01-07-02 (Afsluttet)
Studiekreds om holdninger til projektarbejde og klasserumskultur/lærerroller (projekttitel)
Formålet med studiekredsen er overordnet at forbedre projektarbejdsformen rent lokalt, da denne undervisningsform er en del af uddannelsens profil
EUC Nord GYM 01-04-02 (Afsluttet)
Studiekreds om lærerrollen i forhold til en øget udnyttelse af IT (projekttitel)
At IT bidrager ti et mere fleksibelt læringsmiljø, en forventningsafklaring mellem lærerne og elever, for at inddrgelsen af IT både fagligt og...
EUC Nord GYM 31-12-01 (Afsluttet)
Studiekompetencen - elevernes "bløde" kompetencer (projekttitel)
At sætte fokus på hhx-uddannnelsens rammer og vilkår for styrkelse af disse "bløde kompetencer" i det studieforberedende sigte, samt en...
EUC Nord GYM 01-04-01 (Afsluttet)

Vis alle 6 resultater i fuldt format