Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 35 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Udvikling af IØ A i en ny studieretning (projekttitel)
I forbindelse med en ny studieretning vil vi gerne prøve at arbejde med den problembaserede læring og vil forsøge en række undervisningsformer på...
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 31-10-17 (Igangværende)
Udvikling af VØ's undervisningsformer og en større inddragelse af erhvervsret i undervisningen (projekttitel)
I forbindelse med en ny studieretning vil vi gerne prøve at arbejde med den problembaserede læring og vil forsøge en række undervisningsformer på...
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 31-10-17 (Igangværende)
tværgående økonomi i ny studieretning (projekttitel)
I den nye studieretning med Økonomi og samfund laves en fælles studieplan for alle økonomifagene, samtidig med at der laves forsøg i VØA, IØA og...
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 01-09-15 (Igangværende)
JTP studietid (projekttitel)
Vi vil gerne afprøve at alle skriftlige fag fungerer med tillagt tid til hver lektion der fungerer som omlagt skriftlighed.
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 01-09-15 (Igangværende)
Brug af Problembaseret Læring i de økonomiske fag (projekttitel)
Alle de tre økonomiske fag har med de nye forsøgslæreplaner i VØ og IØ et fokus på kompetencer og cases/projekter. Målet er således at flytte...
3 projektdokumenter kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 31-08-15 (Afsluttet)
Studiefællesskab i økonomi (projekttitel)
Vi ønsker at undersøge muligheden for at arbejde med tværgående forelæsninger på økonomilinien for at styrke de stærkeste elevers udvikling og udvikle...
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 31-07-15 (Afsluttet)
Øknomisamarbejde (projekttitel)
Samkøre international økonomi og Virksomhedsøkonomi i økonomistudieretningen.
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 31-07-15 (Afsluttet)
Økonomifag på tværs (projekttitel)
Et ønske om at samkøre VØ og AØ i to meget forskellige klasser.Emnet er de to klassers meget forskellige adfærd i fagene vøA og afsA. Her ville...
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 31-07-15 (Igangværende)
Eksplorativ undersøgelse af talentmasse (projekttitel)
se bilag
1 projektdokument kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Timepuljer i studieretningen (projekttitel)
Niels Brock har fra det kommende skoleårs begyndelse ændret teamstrukturen til mindre og klart afgrænsede teams. Dette giver mulighed for et...
Niels Brock (Copenhagen Business College) GYM 31-07-14 (Afsluttet)

Vis alle 35 resultater i fuldt format

 1  2  3  4