Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 16 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Best practice - svage dansk og tosprogede elever (projekttitel)
At styrke fagligheden i de gymnasiale uddannelser i Ishøj med fokus på svage danske elever og navnlig tosprogede elevers muligheder for at gennemføre...
1 projektdokument kan downloades
CPH WEST GYM 24-02-07 (Afsluttet)
Offensiv netbaseret undervisning (projekttitel)
At styrke det studieforberedende sigte ved at gøre eleverne til aktive deltagere i et teknologibaseret videnssamfund
CPH WEST GYM 01-07-06 (Afsluttet)
Kultur og historie (projekttitel)
Give en sammenhængsforståelse af kulturelle emneområder. Yde en faglig modernisering af de humanistiske fællesfag: historie, billedkunst,...
2 projektdokumenter kan downloades
CPH WEST GYM 30-06-05 (Afsluttet)
Problemer med overgangen fra folkeskolen til hhx i tysk B (projekttitel)
Faggruppen i tysk har gennem en årrække kunne konstatere store problemer i tysk B, både mundtligt og skriftligt. Ca. 20 % af eleverne opnår ikke en...
CPH WEST GYM 01-05-05 (Afsluttet)
Samarbejde om udvikling af studieområdet i grundforløbet på hhx (projekttitel)
Se vedlagte.
1 projektdokument kan downloades
CPH WEST GYM 31-12-04 (Afsluttet)
Studiekompetence med særligt henblik på sso (projekttitel)
At afdække hvordan skolen i højere grad styrker studiekompetencen ved tilrettelæggelsen af de større skriftlige opgaver i hhx-uddannelsen
CPH WEST GYM 01-07-04 (Afsluttet)
Studiekreds vedr. brobygning, hhx (projekttitel)
Formålet med studiekredsen er at skabe interesse for videregående uddannelse og sætte fokus på hhx som studieforberedende uddannelse
CPH WEST GYM 01-06-04 (Afsluttet)
Studiekreds - brobygning mellem folkeskolen og handelsgymnasiet (projekttitel)
Sigtet med brobygning er, at grundskolens elever opnår det fornødne grundlag for at vælge en erhversgymnasial uddannelse med henblik på at formindske...
CPH WEST GYM 01-06-03 (Afsluttet)
Individualisering og tværfaglighed på hhx - Hvordan organiseres det i praksis ? (projekttitel)
At opstille en række scenarier for, hvordan undervisningen kan organiseres bedst muligt under hensyntagen til den enkelte ønsker til valgfag og...
CPH WEST GYM 01-03-03 (Afsluttet)
Evalueringskultur (projekttitel)
At koble kvalitetsudvikling og den interne evaluering
CPH WEST GYM 01-10-02 (Afsluttet)

Vis alle 16 resultater i fuldt format

 1  2