Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 7 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Implementering af pædagogisk it-anvendelse - organisatorisk forankring (projekttitel)
projektet er en videreførsel af projekt fra første forsøgsrunde, men her er det fokus på organisering og implementering, og der er således berøring...
1 projektdokument kan downloades
TietgenSkolen GYM 30-06-12 (Afsluttet)
Test af nye tematiske grundforløb (projekttitel)
TietgenSkolen og Vejle Handelssskole afprøver med samme oplæg tematiske grundforløb, som kan anvendes efter reformen
1 projektdokument kan downloades
TietgenSkolen GYM 31-12-05 (Afsluttet)
Læreplaner, reform 2005 (projekttitel)
At udarbejde læreplaner og vejledninger til det erhvervsgymnasiale område i forbindelse med reform 2005
TietgenSkolen GYM 15-12-05 (Afsluttet)
Vidensdeling på tværs af skoler (projekttitel)
At udvikle koncept og erfaringsopsamle et fælles dokumenhåndteringssystem til anvendelse på tværs af skoler
TietgenSkolen GYM 01-10-04 (Afsluttet)
Samarbejde mellem erhvervsskoler og erhvervsliv omkring innovatoin inden for iværksætteri. (projekttitel)
Formålet med projektet er at 4 erhvervsskoler ( 3 handelsskoler og 1 tekninsk skole) i samarbejde med organisationen Young Enterprise og...
TietgenSkolen GYM 01-10-03 (Afsluttet)
Studiekreds i projektarbejde på HHX - Styrkelse og udvikling af lærernes didaktiske, kritiske kompetence i forbindelse med selve styringen af projekter i forbindelse med undervisningen (projekttitel)
At lærernes kritiske didaktiske kompetence styrkes og udvikles i forhold til projektfaserne, igangsætning, gennemførelse og evaluering. At vi som...
TietgenSkolen GYM 01-05-02 (Afsluttet)
E-læring. Det elektroniske lærested - studiekreds (projekttitel)
At undersøge pædagogiske, faglige, systemmæssige og tekniske aspekter ved brug af et fjerundervisningssystem til "nærlæring" på hhx.
TietgenSkolen GYM 31-05-01 (Afsluttet)

Vis alle 7 resultater i fuldt format