Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 12 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Studiekompetence (projekttitel)
Forsøget skal som udgangspunkt udforske og formidle erfaringer om, hvordan vi gennem intensivt lærersamarbejde og med de rammer, de udmeldte forsøg A...
Rødkilde Gymnasium GYM 31-07-16 (Igangværende)
Integreret skriftlighedsarbejde (projekttitel)
Med baggrund i et igangværende, flerårigt arbejde med Ny Skriftlighed ønskes gjort brug af de muligheder for integration af elevernes skriftlige...
Rødkilde Gymnasium GYM 30-06-16 (Igangværende)
Særlige studieforløb (projekttitel)
Gennem et eksemplarisk pilotprojekt ønskes udviklet en håndterbar ramme for tilrettelæggelse og integration af studieforløb, som samler elever på...
Rødkilde Gymnasium GYM 31-12-13 (Igangværende)
Fokuseret stilladsering af særlige skrivekompetencer i forbindelse med tilstedeværelse ved elevtid (projekttitel)
Projektets formål er at skabe en ramme for stilladsering af særligt vigtige almene skrivekompetencer på tværs af fag, der udgør en forudsætning for at...
3 projektdokumenter kan downloades
Rødkilde Gymnasium GYM 30-11-13 (Afsluttet)
Energiafgrøder (projekttitel)
Formål: -At bringe anvendt naturvidenskab og virkelighedsnære projekter ind i klasserummet. -At bringe undervisningen tæt på aktuelle...
Rødkilde Gymnasium GYM 01-11-13 (Afsluttet)
Bevidstgørelse om læringsstile ved brug af nye digitale medier (projekttitel)
At arbejde med bevidstgørelse af og tilgodese flere læringsstile ved brug af it-baserede undervisningsmaterialer, nye undervisningsmedier og...
1 projektdokument kan downloades
Rødkilde Gymnasium GYM 31-07-13 (Afsluttet)
Projekt Fjord- og Havmonitorering (projekttitel)
Gennem projektet skal der udvikles koncepter, metoder og samarbejder, som sætter gymnasieeleverne i stand til i biologiundervisningen at arbejde med...
2 projektdokumenter kan downloades
Rødkilde Gymnasium GYM 15-10-11 (Afsluttet)
Udvikling af pædagogisk efteruddannelse for lærere ved gymnasierne i Vejle Amt til realisering af gymnasie- og hf-reformerne. (projekttitel)
De otte gymnasierne i Vejle Amt igangsætter i fællesskab i skoleåret 2004-05 nogle udviklingsprojekter inden for en fælles ramme hvori dette projekt...
3 projektdokumenter kan downloades
Rødkilde Gymnasium GYM 30-06-08 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Rødkilde Amtsgymnasium ønsker at udvikle og afprøve elementer i det nye grundforløb, som iværksættes med indførelsen af gymnasiereformen fra 2005. Vi...
3 projektdokumenter kan downloades
Rødkilde Gymnasium GYM 31-07-05 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Formålet med skoleudviklingsprojektet: · At skabe en fælles faglig platform for 1.g?erne via redskabskurser og træningsforløb · At øge elevernes...
4 projektdokumenter kan downloades
Rødkilde Gymnasium GYM 31-07-04 (Afsluttet)

Vis alle 12 resultater i fuldt format

 1  2