Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 7 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Bioteknologi (projekttitel)
Målet med projektet er at få udviklet kursusaktiviteter og materiale som kan støtte lærerne på de gymnasiale uddannelser i at arbejde med bioteknologi...
1 projektdokument kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen GYM 15-04-06 (Afsluttet)
Projektarbejde som arbejdsmetode i de gymnasiale uddannelser (projekttitel)
Baggrund: Se bilag. Projektets formål er at: 1. beskrive en projektorganiseret undervisningsmetode, som forankrer almen og studieforberedende...
16 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen GYM 01-03-06 (Afsluttet)
Sprog og formidling i ikke-sprogfag (projekttitel)
Baggrund I alle fag i de gymnasiale uddannelser aflægger eleverne mundtlige og skriftlige prøver og udarbejder rapporter. I den forbindelse bliver...
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen GYM 01-06-05 (Afsluttet)
Fleksibel læring (projekttitel)
At afklare hvordan ny organisation omkring læring og undervisning kan se ud, når den understøtter tværfaglighed, fleksibel læring og metalæring
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen GYM 01-10-03 (Afsluttet)
Lærerrollen og indføring af det naturvidenskabelige eksperiment i kemi C (projekttitel)
at få bedre forståelse for lærerrollen i forhold til undervisning i det naturvidenskabelige element i kemi C på htx
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen GYM 31-07-02 (Afsluttet)
Studieteknik - i en ny form (projekttitel)
At udvikle en ny form og indhold i studieteknikundervisningen der understøtter elevernes overgang fra folkeskolen til gymnasiet, og at indarbejde...
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen GYM 15-10-00 (Afsluttet)
Råd og vink til service og kommunikation (projekttitel)
At udvikle et nyt "Råd og vink" hæfte til teknikfaget Service og kommunikation.
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen GYM 15-09-00 (Afsluttet)

Vis alle 7 resultater i fuldt format