Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 33 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Lektier og den moderne gymnasieskole (projekttitel)
Formålet med projektet er todelt, idet formålet både er at få viden om lærernes arbejde med lektier i de gymnasiale uddannelser og udarbejde modeller...
7 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 01-08-10 (Afsluttet)
Innovativt gymnasiemiljø til fremme af kreative og innovative kompetencer hos eleverne (projekttitel)
Det er projektets formål at udvikle og afprøve nye didaktiske modeller, hvorigennem udvikling af elevernes kreative og innovative kompetencer sættes i...
4 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 31-03-10 (Afsluttet)
Klimaundervisning - værktøjer til bæredygtighed (projekttitel)
Formålet med dette udviklingsprojekt er: 1. At sprede viden om 'vugge-til-vugge-tankegangen' i HTX-systemet og give lærerne inspiration til...
4 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 01-03-10 (Afsluttet)
Når en idé bliver til et salgbart produkt ? fra opfindelse til markedslancering (projekttitel)
Elever fra htx og stx skal gennem mødet med rollemodeller inspireres til at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og valg af videregående...
3 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 01-10-09 (Afsluttet)
Tværgående gymnasialt samarbejde (publikationstitel)
Elever fra htx og stx skal gennem mødet med rollemodeller inspireres til at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og valg af videregående...
3 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 01-10-09 (Afsluttet)
Særligt talentfulde elever og faglige konkurrencer (projekttitel)
Erfaringen fra landsdækkende konkurrencer som faglige olympiader, Unge forskere, Young Enterprise mm viser, at særligt talentfulde elever her får...
2 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 10-08-09 (Afsluttet)
Scenarier for sammenhæng mellem øget gennemførsel, meningsfuldt lærersamarbejde og bæredygtig kompetenceudvikling (projekttitel)
Målet for projektet er at udvikle 3 scenarier der på baggrund af feltarbejde og deltagernes kompetenceområder og kontaktflade beskriver måder at...
2 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 31-12-08 (Afsluttet)
Det internationale område: Tværskolesamarbejde om udvikling af flerfaglige forløb (projekttitel)
I studieområdet del 2 indgår det internationale område. Undervisningen i det internationale område skal tilrettelægges som emner, hvis belysning...
2 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 31-12-08 (Afsluttet)
Det internationale område: Tværskolesamarbejde om udvikling af flerfaglige forløb (publikationstitel)
I studieområdet del 2 indgår det internationale område. Undervisningen i det internationale område skal tilrettelægges som emner, hvis belysning...
4 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 31-12-08 (Afsluttet)
Den anvendelsesorienterede dimension i hf (projekttitel)
Formålet med projektet er at styrke hf-uddannelsens profil, som en uddannelse der vægter både det teoretiske aspekt og den anvendelsesorienterede...
5 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol GYM 15-02-08 (Afsluttet)

Vis alle 33 resultater i fuldt format

 1  2  3  4