Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 27 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne (projekttitel)
Projektets formål er at afdække, om man gennem en særlig faglig vejledning i ét fag kan løfte det faglige niveau i almindelighed for socioøkonomisk...
1 projektdokument kan downloades
Silkeborg Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Anv. af perspektiveringstekster v. eksamen (projekttitel)
Formålet med forsøget er at bringe den daglige undervisning i tættere forbindelse med eksamen. I den daglige undervisning er vi optaget af at sætte...
Silkeborg Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Flerfaglig prøve i SRO (projekttitel)
Formålet med forsøget på Silkeborg Gymnasium er; - at styrke det eksisterende studieretningssamarbejde - at fremme elevernes studiekompetencer ved at...
Silkeborg Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Innovation i psykologi (projekttitel)
De primære mål for projektet er; - at afdække, hvilke didaktiske virkemidler, der kan være med til at styrke elevernes innovative kompetencer - at...
Silkeborg Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Forkortet grundforløb (projekttitel)
Formålet med forsøget er gennem et forkortet grundforløb og en øget indsats for præsentation af studieretningsfag at forbedre det såvel grundforløbet...
2 projektdokumenter kan downloades
Silkeborg Gymnasium GYM 01-07-16 (Igangværende)
Implementering af studieretningsgymnasiet (projekttitel)
At skabe bedre grundlag for valg af studieretning samt at skabe bedre grundlag for fagsamarbejder
2 projektdokumenter kan downloades
Silkeborg Gymnasium GYM 01-07-16 (Igangværende)
Forkortet grundforløb (projekttitel)
Formålet er at forbedre den samlede læring i gymnasieforløbet og skabe bedre betingelser for undervisningsmiljøet i klasserne.
3 projektdokumenter kan downloades
Silkeborg Gymnasium GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Studiefællesskaber (projekttitel)
Formålet med forsøget er at muliggøre undervisning på tværs af klasser og hold.
4 projektdokumenter kan downloades
Silkeborg Gymnasium GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Fagintegration og justeringer af timetal (projekttitel)
Der er to hovedforsøg, hvis formål er: 1)At fremme samspillet mellem fag 2) At forbedre grundlag for studieretningsvalget samt dansk-historieopgaven
3 projektdokumenter kan downloades
Silkeborg Gymnasium GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Skolenetværk - faglig brobygning mellem folkeskole og gymnasium (projekttitel)
- at sikre vidensdeling, samarbejde og gensidig inspiration mellem skolerne - at tilføre skoleprojekterne viden fra forskningen i overgange mellem...
4 projektdokumenter kan downloades
Silkeborg Gymnasium GYM 31-12-14 (Afsluttet)

Vis alle 27 resultater i fuldt format

 1  2  3