Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 7 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Studiefællesskaber (projekttitel)
På Ikast-Brande Gymnasium har vi omkring 100 elitesportsudøvere. En stor del af disse går i særlige klasser, hvor deres skema er tilrettelagt med...
Ikast-Brande Gymnasium GYM 01-09-15 (Igangværende)
Alternative og kreative skriftlige opgavetyper på tværs af fagene (projekttitel)
Projektets overordnede formål er at bidrage til udvikling og afprøvning af alternative og kreative skriftlige opgavetyper på tværs af fagene i både...
Ikast-Brande Gymnasium GYM 30-09-13 (Afsluttet)
De senmoderne unge i gymnasiet og hf (projekttitel)
Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og to gymnasier – Ikast-Brande Gymnasi-um og hf samt Viby Gymnasium og hf, om at udvikle et...
1 projektdokument kan downloades
Ikast-Brande Gymnasium GYM 15-01-11 (Afsluttet)
Skoleudvikling Netværksgymnasiet - Et klassebaseret samarbejde mellem Herning Gymnasium og Ikast Gymnasium (projekttitel)
Overordnet set er det forsøgets mål at udvikle og kvalificere undervisningens tilrettelæggelse og lærernes samarbejde omkring den med udgangspunkt i...
Ikast-Brande Gymnasium GYM 30-06-04 (Afsluttet)
Forsøg med individuel temaprøve med 24 timers forberedelse; gym (projekttitel)
Forsøg med mundtlig eksamen
1 projektdokument kan downloades
Ikast-Brande Gymnasium GYM 01-06-04 (Afsluttet)
Nyt fagbilag biologi obl niveau (projekttitel)
Jf ændret fagbilag for biologi med bioteknologi, obl. niveau 2000/2001
Ikast-Brande Gymnasium GYM 01-09-02 (Afsluttet)
Lokale udviklingsprojekter med fælles tema (projekttitel)
Formålet med temaet er elevernes kompetenceudvikling gennem en bevidst og systematisk brug, tilrettelæggelse- og arbejdsformer, herunder inddragelse...
1 projektdokument kan downloades
Ikast-Brande Gymnasium GYM 31-07-02 (Afsluttet)

Vis alle 7 resultater i fuldt format