Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 36 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Leadsheet-arrangement på skriftligt A-niveau (projekttitel)
For enhver underviser er det ønskeligt at kunne skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Det vil dette projekt forsøge at fremme ved arbejdet med...
2 projektdokumenter kan downloades
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 31-12-15 (Igangværende)
Vokalarrangement i praksis og som skriftlig genre (projekttitel)
Der er en voksende interesse blandt musiklærere for at arbejde med vokalarrangement som skriftlig disciplin, og eksamensopgaverne har i de senere år...
1 projektdokument kan downloades
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 01-12-15 (Igangværende)
Computerinddragelse på c-niveau (stx og htx) - Ikke-nodebaseret musikproduktion (projekttitel)
Arbejdet med praktisk anvendelse af musikteori kan gribes an på mange måder, hvor den traditionelle nodebaserede tilgang kan virke utilgængelig for...
1 projektdokument kan downloades
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 01-12-15 (Igangværende)
Rammeforsøg B - timepuljer (projekttitel)
Rammeforsøg B kobles til udviklingsprojekter i Pædagogiske IT-anvendelser, Klare profiler i studieretningerne og Klasserumskultur (se ansøgninger)
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 31-07-15 (Igangværende)
Rammeforsøg C - studiefællesskaber (projekttitel)
Rammeforsøg C kobles til udviklingsprojekter om Pædagogiske IT-anvendelser, Klasserumskultur og Klare profiler i stúdieretningerne
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 31-07-15 (Afsluttet)
Rammeforsøg A - studietid (projekttitel)
Rammeforsøg A kobles til udviklingsprojekter i Pædagogiske IT-anvendelser, Klare profiler i studieretningerne og Klasserumskultur (se ansøgninger)
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 21-07-15 (Igangværende)
Musik og andre kulturer (projekttitel)
Ikke alle vores elever har baggrund i vestlige kulturer, og vores ’indforståede’ arbejde med basis i den vestlige verdens musik, kan det (utilsigtet)...
4 projektdokumenter kan downloades
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 01-05-14 (Afsluttet)
Computeren og musikudøvelse (projekttitel)
Hvilken musikform kan få alle til aktivt at deltage i musikudøvelse? Uanset om man kommer fra et hjem med klaver og har gået i musikskole eller ej….....
5 projektdokumenter kan downloades
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 01-05-14 (Afsluttet)
Faglig udvikling mhp. øget udbytte for gymnasiefremmede elever. (projekttitel)
Formål: • Sikre et større læringsudbytte hos alle elever men især de gymnasiefremmede elever. • Styrke tydeligheden i undervisningens mål og form ved...
2 projektdokumenter kan downloades
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 01-04-14 (Afsluttet)
Anvendelsesorientering i hf (projekttitel)
For at styrke kursisternes udbytte af undervisning og dermed den samlede gennemførelse har skolen besluttet at påbegynde eller videreudvikle følgende...
2 projektdokumenter kan downloades
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 31-03-14 (Afsluttet)

Vis alle 36 resultater i fuldt format

 1  2  3  4