Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 41 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Løft af faglige skrivekompetencer (projekttitel)
Mange kursister på den 2-årige hf-uddannelse opnår meget dårlige resultater til deres skriftlige eksamen i matematik C, engelsk B og dansk A, mens de...
1 projektdokument kan downloades
HF & VUC FYN GYM 01-10-16 (Igangværende)
Fokus på innovation i Psykologi B (projekttitel)
Formålet er at styrke anvendelsesorienteringen i praksis på en innovativ måde. Vi forventer at VUC’s kursisttype vil have stor fordel af at undersøge...
1 projektdokument kan downloades
HF & VUC FYN GYM 30-09-15 (Igangværende)
Fokus på innovative kompetencer i Samfundsfag B (projekttitel)
Formålet er at styrke anvendelsesorienteringen i praksis på en innovativ måde. Vi forventer at VUC’s kursisttype vil have stor fordel af at undersøge...
HF & VUC FYN GYM 30-09-15 (Igangværende)
Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-Søfart (projekttitel)
Det overordnede formål med et netop igangsat skoleprojekt ved HF&VUC Fyn er at afprøve forsøg med uddelegering af ansvar til team og klynger og...
4 projektdokumenter kan downloades
HF & VUC FYN GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Udvidelse af undervisnings - og kompetencebegrebet på hf enkeltfag (projekttitel)
For at sikre den optimale udvikling af kursisternes faglige og studiemæssige kompetencer, tager projektet udgangspunkt i en styrkelse af...
HF & VUC FYN GYM 01-06-14 (Igangværende)
Klare studieprofiler på hfe tonede fagpakker og inkluderende praksis (projekttitel)
Det overordnede formål er at fastholde kursisterne og sikre deres gennemførelse af de valgte fagpakker og tonede forløb på hf - enkeltfag. En...
6 projektdokumenter kan downloades
HF & VUC FYN GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Udvikling af en særlig undervisningsorganisering for hf2 med udgangspunkt i anvendelsen af dels iPad og pc. (projekttitel)
Projektet vil have fokus på anvendelsen og udviklingen af ikt- i undervisningen og dermed udviklingen af nye relations- og identitetsskabende...
3 projektdokumenter kan downloades
HF & VUC FYN GYM 30-09-13 (Afsluttet)
Kursist/elevaktiverende anvendelse af e-tavler (projekttitel)
Ansøgerne har de seneste år iværksat en række initiativer med henblik på implementering af e-tavler i undervisningen. På baggrund af disse erfaringer...
4 projektdokumenter kan downloades
HF & VUC FYN GYM 30-06-13 (Afsluttet)
Introduktionskurset med fokus på kursistens læringsudbytte og anvendelse af digitale medier (projekttitel)
Se bilag 1
HF & VUC FYN GYM 30-06-13 (Afsluttet)
Sammenhængskraft i enkeltfagene (projekttitel)
Enkeltfagsundervisningen udgør ca. 50% af udbuddet på VUC FYN, hvorfor det er vigtigt også at få skabt sammenstemthed mellem fagene i forhold til...
HF & VUC FYN GYM 01-06-13 (Afsluttet)

Vis alle 41 resultater i fuldt format

 1  2  3  4  5