Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Tolærerordning og fusionsundervisning (projekttitel)
Formålet med tolærerordninger er at højne kvaliteten af undervisningen ved sikre en tættere kontakt mellem lærer og elev og et større fokus på den...
3 projektdokumenter kan downloades
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Fleksibel anvendelse af uddannelses- og elevtid (projekttitel)
Den socioøkonomiske reference for Vesthimmerlands Gymnasium og HF har de sidste år vist, at vi som skole overordnet set når vores mål for eleverne. Vi...
2 projektdokumenter kan downloades
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Informationskompetence-projekt (projekttitel)
Se bilag 1
3 projektdokumenter kan downloades
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 01-07-05 (Afsluttet)
Matematik og fysik/kemi for sproglige i stedet for naturfag (projekttitel)
De sproglige elever bruger mange timer på naturfag uden at få en formel kompetence ud af anstrengelserne, og det faglige udbytte af undervisningen i...
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 31-07-03 (Afsluttet)
E-Læring (projekttitel)
se bilag
1 projektdokument kan downloades
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 01-07-03 (Afsluttet)
de virtuelle gymnasium (projekttitel)
Hermed søges om støtte til etablering af en følgegruppe ved forsøg med virtuel undervisning. Gruppen skal følge udviklingsarbejdet og gennem...
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 30-06-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 13-02-03 (Afsluttet)
Kreativt Projektarbejde (projekttitel)
Forsøgets formål var at udnytte de kreative evner hos eleverne som støtte for fagenes teoretiske og analytiske arbejde, at videreudvikle elevernes...
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 21-06-02 (Afsluttet)
Power Point (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 02-05-01 (Afsluttet)
Front Page (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Vesthimmerlands Gymnasium og HF GYM 01-05-01 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format