Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Projekt IT-mappen - 2008 fase 1. (projekttitel)
Formålet er at undersøge hvordan børn på 2. og 3. klassetrin med markante læse- og stavevanskeligheder kan inkluderes i den almene undervisning med it...
6 projektdokumenter kan downloades
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Grundskolen 01-12-10 (Afsluttet)
Tilskud til DPU vedr. udstilling på Den Frie - anskuelsestavler - 2009 (projekttitel)
Støtte til udstilling af anskuelsestavler Den Frie
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Grundskolen 14-08-10 (Afsluttet)
Sites 3 (projekttitel)
Se ansøgning
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Grundskolen 31-12-09 (Afsluttet)
Effekten af forskellige typer af specialpædagogiske indsatsformer (effektundersøgelse af specialundervisningen) (projekttitel)
Under Socialministeriets Det strategiske program for velfærdsforskning igangsættes pr. 1.10.05 en effektundersøgelse af specialundervisningen....
4 projektdokumenter kan downloades
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Grundskolen 31-12-09 (Afsluttet)
Projekt IT-mappen (projekttitel)
At undersøge hvorledes børn på 2. og 3. klassetrin med markante læse- og stavevanskeligheder kan inkluderes i den almene undervisning med it som...
3 projektdokumenter kan downloades
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Grundskolen 01-10-08 (Afsluttet)
Ansøgning fra DPU om støtte til læseundersøgelse (projekttitel)
PIRLS -internationel læseundersøgelse
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Grundskolen 20-12-07 (Afsluttet)
Danlæs 2005 (projekttitel)
Se ansøgningen
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Grundskolen 01-06-06 (Afsluttet)
Forsøg og udvikling med tilsagn, Midtvejsevaluering (projekttitel)
Midtvejsevaluering af FVU-læsning
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Grundskolen 31-12-03 (Afsluttet)

Vis alle 8 resultater i fuldt format