Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Opgaver, der kobler teori og praksis på grundforløbet (projekttitel)
Formålet med projektet er at etablere et samarbejde mellem undervisere og praktikansvarlige om, hvilke former for koblinger, der øger elevernes...
2 projektdokumenter kan downloades
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 30-08-14 (Afsluttet)
Udvikling og evaluering af personlige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen (publikationstitel)
Projektets formål er at opkvalificere skolens arbejde med elevernes personlige udvikling/kvalifikation som har udgangspunkt i faglige overvejelser...
Institutionspublikation - Trykt publikation
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 15-05-06 (Afsluttet)
Udvikling af vejledningssamtalen på den pædagogiske grunduddannelse PGU (publikationstitel)
Formålet med publikationen er: - at udvikle og opkvalificere vejledningssamtalen med eleverne såvel på den ordinære PGU som på...
Institutionspublikation - Trykt publikation
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-05-06 (Afsluttet)
Pædagogisk håndbog til undervisere i projektarbejde på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen (publikationstitel)
Projektets formål er, med udgangspunkt i didaktiske overvejelser om projektarbejdets og vejledningens hvorfor, hvad og hvordan: • At skrive en...
1 projektdokument kan downloades
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 26-04-06 (Afsluttet)
Valgfag i PGU og SOSU (publikationstitel)
Udvikling og afprøvning af forskellige modeller til valgfagenes tilrettelæggelse og gennemførelse. Undersøgelse af muligheder for elevmedbestemmelse i...
Institutionspublikation - Trykt publikation
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 03-04-06 (Afsluttet)
Håndbog til vejledere i projektarbejde (publikationstitel)
Formålet med projektet er at udvikle underviserens pædagogiske og didaktiske metoder, herunder vejlederrolle og -funktioner, i relation til...
Institutionspublikation - Trykt publikation
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-03-06 (Afsluttet)
Pædagogisk håndbog til undervisere i projektarbejde på social- og sundhedshjælperuddannelsen (projekttitel)
At udvikle underviserens pædagogiske og didaktiske metoder - herunder vejlederrolle og -funktioner - i relation til projektarbejde og gruppeprøver,...
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-03-02 (Afsluttet)
Praktikhåndbog til den pædagogiske grunduddannelse (publikationstitel)
Formålet er at afskaffe brugen af "Et er teori og et andet praksis" til at undskylde manglende relation til teori i praktikundervisningen og...
UVM publikation - Trykt publikation
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 1999 (Afsluttet)

Vis alle 8 resultater i fuldt format