Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Forløbsopgave der kobler teori og praksis (projekttitel)
EUC Nordvest ønsker derfor at undersøge, hvad der skal til, for at eleverne skal blive bedre i stand til at se eller skabe sig denne sammenhæng. I den...
5 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvest EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Etablering og praktisering af et fælles elevrettet sprog (projekttitel)
Undersøgelser viser, at der ikke altid er sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikoplæringen, eller at eleverne ofte ikke oplever eller...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nordvest EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Indsats for bedre ovrgange til erhvervsuddannelser (projekttitel)
Udvikle målrettede redskaber, metodikker og strukturer der kan understøtte overgangen til og fastholdelsen i erhvervsuddannelserne for elever med...
EUC Nordvest EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Grundforløbsmatrix i EUD (projekttitel)
Det overordnede formål med projektet er at organisere de første 10 ugers undervisning på grundforløbet for Strøm, styring og IT på en måde, der tager...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvest EUD, SOSU m.fl. 01-12-14 (Afsluttet)
Udvikling af pædagogisk ledelse (projekttitel)
Som et led i en samlet udfordring med at udvikle en ny overordnet kompetencestrategi for EUC Nordvest, skal der også sættes konkrete ord på...
3 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvest EUD, SOSU m.fl. 31-08-14 (Afsluttet)
Kvalitetsudvikling af skolepraktikken på EUC-nordvest (projekttitel)
Kvalitetsudvikling af skolepraktikken på følgende uddannelser på EUC-nordvest: Tømrer, smed, industritekniker, ernæringsassistent. Udføres ved hjælp...
3 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvest EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Praksisnær undervisning på grundforløbet for dyr, planter og natur. (projekttitel)
Projektet skal udvikle ledernes og lærernes evner til at skabe en praksisnær undervisning, der motiverer og inspirerer eleverne, så de får et...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvest EUD, SOSU m.fl. 01-01-11 (Afsluttet)
Unge i netværk (projekttitel)
Formålet med projektet er at forbedre skolemiljøet for alle elever på grundforløbet ved etablering af velfungerende netværk, og dermed styrke...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nordvest EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)

Vis alle 8 resultater i fuldt format