Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 5 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Faglig opkvalificering af lærere ved virksomhedsforløb (projekttitel)
Formålet med at involvere de lokale uddannelsesudvalg i et samarbejde om hvordan vi gennem kortere virksomhedsforløb ajourfører lærernes faglige...
2 projektdokumenter kan downloades
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Udvikling af en eksemplarisk model i dansk på grundforløb 1 (projekttitel)
På CELF er udviklingsarbejde omkring grundforløb 1 startet. Som ramme har vi defineret at undervisningen skal foregå i et ungdomsmiljø hvor...
2 projektdokumenter kan downloades
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Kobling af teori og praksis på landbrugsuddanelsen (projekttitel)
CELF ønsker med dette udviklingsforløb at afprøve en konkret fremgangsmåde, hvor der er sammenhæng og kontinuitet mellem skole- og...
17 projektdokumenter kan downloades
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst EUD, SOSU m.fl. 31-08-14 (Afsluttet)
Lærerteams i implementering af CELFs nye didaktisk og pædagogisk grundlag hos grundforløbselever på smedeuddannelsen (projekttitel)
CELFs ’Handlingsplan for øget gennemførelse 2013’ formulerer en plan for implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på alle skolens...
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst EUD, SOSU m.fl. 31-08-14 (Afsluttet)
Praktikcenter CELF (projekttitel)
Praktikcentrets formål er at gennemføre uddannelse til gavn for de unge, som ikke får en ordinær uddannelsesaftale, til gavn for erhvervslivet og for...
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst EUD, SOSU m.fl. 01-11-13 (Afsluttet)

Vis alle 5 resultater i fuldt format