Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 11 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2009 (publikationstitel)
Tvistighedsnævnet er nedsat i medfør af erhvervsuddannelsesloven og behandler sager vedrørende uenigheder af forskellig karakter mellem elever og...
UVM publikation - Trykt publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 2010 (Afsluttet)
Sådan indgår du en uddannelsesaftale (publikationstitel)
Denne pjece informerer om og beskriver de forskellige uddannelsesaftaleformer der findes inden for erhvervsuddannelserne. Pjecen har til formål at...
UVM publikation - Trykt publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 2010 (Igangværende)
Skolepraktik i erhvervsuddannelserne (publikationstitel)
Denne håndbog henvender sig primært til de medarbejdere ved erhvervsskolerne, som foretager EMMA-vurdering af elever og/eller...
UVM publikation - Trykt publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 2010 (Afsluttet)
Biologi i erhvervsuddannelserne (publikationstitel)
Publikationen indeholder råd og vink til gennemførelse af undervisningen i grundfaget biologi i erhvervsuddannelserne. Her er inspiration,...
UVM publikation - Online publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 2010 (Afsluttet)
Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse (publikationstitel)
I december 2009 afholdt Undervisningsministeriet en konference om ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelserne. Her...
UVM publikation - Trykt publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 2010 (Afsluttet)
Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2008 (publikationstitel)
Tvistighedsnævnet er nedsat i medfør af erhvervsuddannelsesloven og behandler sager vedrørende uenigheder af forskellig karakter mellem elever og...
UVM publikation - Trykt publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 2009 (Afsluttet)
Det bliver sjovere og sjovere! (publikationstitel)
Publikationens formål er at inspirere til arbejdet med it-strategier og deres implementering i uddannelserne. Centralt i denne implementering står...
UVM publikation - Trykt publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 2007 (Igangværende)
Hold fast! (publikationstitel)
Publikationen giver en kort præsentation af resultaterne fra en række særligt tilrettelagte uddannelsesforløb og andre initiativer for tosprogede og...
UVM publikation - Trykt publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 2006 (Igangværende)
Q-strategi for erhvervsskolesektoren (publikationstitel)
Formålet er: - udarbejdelse af design mv. til omslag for temahæfte - opsætning af sider, korrektur mv. - trykning, indbinding og distribution af...
UVM publikation - Trykt publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 1995 (Afsluttet)
Frafald - erfaringer og dokumentation (publikationstitel)
Projektet har til formål at opsummere og sammenskrive hidtidige erfaringer med frafald inden for ungdomsuddannelserne med særligt sigte på...
UVM publikation - Trykt publikation
Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser EUD, SOSU m.fl. 1994 (Afsluttet)

Vis alle 11 resultater i fuldt format

 1  2