Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 9 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
PsykiatriFondens Ungdomsprojekt (projekttitel)
Projektets formål er: • At støtte elever med psykiske problemer i uddannelse og dermed nedbringe antallet af elever, der falder fra...
2 projektdokumenter kan downloades
Psykiatrifonden EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Igangværende)
PsykiatriFondens Ungdomsprojekt 2011-14 (projekttitel)
PsykiatriFondens Ungdomsprojekt har til formål at forebygge mistrivsel og nedbringe frafald på EUD og produktionsskoler pga. personlige problemer....
5 projektdokumenter kan downloades
Psykiatrifonden EUD, SOSU m.fl. 31-03-14 (Afsluttet)
Åben anonym rusmiddelrådgivning på EUD (projekttitel)
Formålet med pilotprojektet er at tilbyde unge, som går på en erhvervsud¬dannelse, kvalificeret rådgivning om rusmidler med henblik på at sikre en...
3 projektdokumenter kan downloades
Psykiatrifonden EUD, SOSU m.fl. 31-01-13 (Afsluttet)
Projekt Trivsel på EUD (projekttitel)
Hovedformålet med PsykiatriFondens Projekt Trivsel på EUD er at udvikle og udbrede en operationel model for udvikling og implementering af proaktive...
8 projektdokumenter kan downloades
Psykiatrifonden EUD, SOSU m.fl. 31-03-12 (Afsluttet)
PsykiatriFondens Ungdomsprojekt (projekttitel)
Fireårigt pilotprojekt målrettet elever på ungdomsuddannelser og produktionsskoler i hovedstaden med henblik på at mindske frafaldet, optimere...
Psykiatrifonden EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
PsykiatriFondens UngdomsProjekt (projekttitel)
Fireårigt pilotprojekt målrettet elever på ungdomsuddannelser og produktionsskoler i hovedstaden med henblik på at mindske frafaldet, optimere...
4 projektdokumenter kan downloades
Psykiatrifonden EUD, SOSU m.fl. 01-03-11 (Afsluttet)
PsykiatriFondens Ungdomsprojekt (projekttitel)
Fastholdelse af frafaldstruede elever på ungdomsuddannelserne. Se i øvrigt vedlagte projektbeskrivelse.
4 projektdokumenter kan downloades
Psykiatrifonden EUD, SOSU m.fl. 01-03-11 (Afsluttet)
PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt (projekttitel)
Hovedformålet med indsatsen er at udvikle lærere og lederes kompetencer med fokus på metodeudvikling i forhold til fastholdelse af sårbare unge.
3 projektdokumenter kan downloades
Psykiatrifonden EUD, SOSU m.fl. 31-12-10 (Afsluttet)
"Jeg kommer heller ikke i dag" (publikationstitel)
I forlængelse af projektets kursusaktiviteter i 2009 skal der i 2010: 1)Forfattes en publikation med fokus på redsskaber til at støtte sårbare unge i...
UVM publikation - Trykt publikation
1 projektdokument kan downloades
Psykiatrifonden EUD, SOSU m.fl. 31-05-10 (Afsluttet)

Vis alle 9 resultater i fuldt format