Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 3 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Innovation og iværksætteri på skemaet (projekttitel)
Projektets overordnede formål er: • At sætte lærlingene i stand til at se de muligheder og udfordringer som globaliseringen skaber gennem aktivt at...
2 projektdokumenter kan downloades
Aalborg tekniske skole EUD, SOSU m.fl. 01-11-07 (Igangværende)
Integration af almene fag i værkstedsundervisningen for nydanskere på håndværk og teknik. (projekttitel)
1 projektdokument kan downloades
Aalborg tekniske skole EUD, SOSU m.fl. 01-06-07 (Afsluttet)
Tekniske og pædagogiske problemstillinger ved indførelse af ny teknologi på brugernes betingelser (publikationstitel)
Formålet med projektet er at anvise tekniske og pædagogiske løsningsforslag samt modeller for kvalitativ og fremsynet undervisning i indførelse af ny...
UVM publikation - Trykt publikation
Aalborg tekniske skole EUD, SOSU m.fl. 08-05-07 (Afsluttet)

Vis alle 3 resultater i fuldt format