Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 11 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Bæredygtigt niveaudelt praksis (projekttitel)
Målet med indsatsen: Forsøg med niveaudeling blandt elever på samme hold” er et ønske om at øge lærernes viden, færdigheder og kompetencer til at være...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Praksisnære virksomhedsforløb for undervisere (projekttitel)
Det er målet gennem denne indsats at få ajourført undervisernes kompetencer gennem relevant virksomhedsforløb, så de i højere grad end nu kan møde...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Igangværende)
Implementering af pædagogisk didaktisk grundlag på EUC Nordvestsjælland (projekttitel)
Projektes primære formål er at gennemføre et didaktisk implementeringsforløb for ansatte i bestræbelserne på at etablere det didaktiske og pædagogiske...
3 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 01-09-14 (Afsluttet)
Praktikcenter Nordvestsjælland (projekttitel)
EUC Nordvestsjælland ønsker at etablere et praktikcenter, som har ansvaret for skolepraktikelverne gennem hele deres uddannelsesforløb....
3 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Ungementorer i erhvervsuddannelserne på EUC Nordvestsjælland (projekttitel)
Det overordnede formål er at fortsætte og iværksætte nye inititativer der kan medvirke til øget fastholdelse af elever på skolens tekniske og...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Igangværende)
Unge hjælper unge. (projekttitel)
Fastholdelse af elever samt forbedring af skolemiljøet. Ved at uddanne en række unge til mentorer, forventer vi de kan hjælpe og medvirke til...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)
Realkompetencevurdering i praksis i EUD-grundforløb (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle, afprøve og vurdere samt naturligvis anvende allerede udviklet materiale vedrøremde realkompetencevurdering i...
3 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Pædagogikken og frafaldet (projekttitel)
Med særlig henblik på undervisningens tilrettelæggelse og de pædagogiske metoder er det projektets formål at kortlægge årsagerne til frafaldet på de...
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 31-03-04 (Afsluttet)
Regionalt Reformnetværk for Undervisere og Konsulenter (projekttitel)
Projektets primære formål inden for det pædagogiske og didaktiske område er at fortsætte og udbygge erfaringsudvekslingen i Region Sjælland blandt...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 01-09-03 (Afsluttet)
Opsøgende arbejde m.h.p. fremskaffelse af praktikpladser til etniske minoriteter og voksenelever (projekttitel)
Projektets formål er: - at nedbringe antallet af elever, der i mangel af ordinær praktikplads vil søge skolepraktik - at bearbejde de lokale...
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 30-06-01 (Afsluttet)

Vis alle 11 resultater i fuldt format

 1  2