Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 20 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Samarbejdsmodel for kortere virksomhedsforløb for lærerne (projekttitel)
Målet er en overskuelig og praksisnær samarbejdsmodel for virksomhedsforløb, opdelt i tre faser, og som både indeholder en almen del og en særlig del...
1 projektdokument kan downloades
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Projektorganisering af grundfagsundervisningen som metode til undervisningsdifferentiering (projekttitel)
Målet er at udvikle og afprøve en projektorganiseret undervisning i grundfagene som metode til niveaudeling på samme hold. Vi vil koble ideerne og...
1 projektdokument kan downloades
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Praktikcenter Vest (projekttitel)
Det overordnede formål for praktikcentret er at være et professionelt, udviklingsorienteret og dynamisk kompetencecenter, der sikrer de unge et...
1 projektdokument kan downloades
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 01-11-13 (Afsluttet)
Kvalitet i skolepraktikken gennem større grad af autenticitet (projekttitel)
Formålet med projektet er: at skabe større grad af autenticitet i skolepraktikuddannelserne gennem et virkelighedsnært læringsmiljø med realistiske...
1 projektdokument kan downloades
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Videre med Young Ones Care (projekttitel)
Projektet vil på baggrund af de nu erhvervede erfaringer, videreudvikle og afprøve unge-mentorprojektet på en større elevgruppe på skolens grundforløb...
1 projektdokument kan downloades
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
Partnerskab som metode til at styrke sammenhængen mellem praktiklæring og skolelæring. (projekttitel)
Det er projektets formål at videreudvikle ligeværdige partnerskaber mellem skoler og virksomheder, som en metode til at sikre transfer af viden og...
1 projektdokument kan downloades
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 01-04-11 (Afsluttet)
Fra kompetencemål til undervisning (projekttitel)
Formålet med projektet er at kvalificere arbejdet med oversættelsen fra kompetence mål til undervisningsmål, undervisningsindhold, undervisnings- og...
2 projektdokumenter kan downloades
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 01-03-10 (Afsluttet)
YoungOnesCare (projekttitel)
Formålet med projektet er: ?At flere elever gennemfører deres uddannelse indenfor bygningsmaleruddannelsen ved anven-delse af care-takers ordning....
1 projektdokument kan downloades
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 31-12-08 (Afsluttet)
Projekt- og produktionskultur i den skolebaserede uddannelse Byggemontagetekniker (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle et arbejds- og læringsmiljø for den skolebaserede uddannelse Byggemontageteknikker, hvor eleverne i et miljø der er...
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Netværk til støtte for implementering af byggemontageteknikeruddannelsen (projekttitel)
Formålet med projektet er gennem et netværk, bestående af skolerne og det faglige udvalg at skabe et grundlag for erfaringsudveksling, der har til mål...
Uddannelsescenter Holstebro EUD, SOSU m.fl. 01-05-07 (Afsluttet)

Vis alle 20 resultater i fuldt format

 1  2