Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 5 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Tag eleverne med på råd (projekttitel)
Projektets sigte er dels at styrke den pædagogiske ledelse på den merkantile erhvervsuddannelse på HG. Dels sigter projektet på at styrke den...
1 projektdokument kan downloades
Frederikshavn Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 01-10-14 (Afsluttet)
Unge hjælper unge - initiativer til fastholdelse (projekttitel)
Frederikshavn Handelsskole er i gang med at videreudvikle mentorordningerne på skolen. Der skelnes mellem elevmentorer, voksenmentor og de særlige...
3 projektdokumenter kan downloades
Frederikshavn Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-06-11 (Igangværende)
Unge hjælper unge - mentorordning (projekttitel)
Frederikshavn Handelsskole og UU-vendsyssel etablerede pr. august, 2006 som forsøg en mentorordning, hvor en professionel mentor involveres tidligt i...
Frederikshavn Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-11-08 (Afsluttet)
HI (Handelsskolens Introduktionsforløb) (projekttitel)
At medvirke til og sikre at de unge erhverver sig en kompetence inden for såvel de personlige som faglige kvalifikationer med henblik på at de unge...
Frederikshavn Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 30-09-02 (Afsluttet)
Værdiledelse og interessentinvolvering på to erhvervsskoler (publikationstitel)
Formålet med projektet er at udarbejde en sammenskrivning af de erfaringer EUC MIDT og Frederikshavn HS har erhvervet ved gennemførelse af skole- og...
UVM publikation - Trykt publikation
Frederikshavn Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 1996 (Afsluttet)

Vis alle 5 resultater i fuldt format