Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 3 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Undersøgelse af udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning (projekttitel)
Projektet, som er afrapporteret 'Kan vi lære af de andre- udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og...
2 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen Sjælland University College EUD, SOSU m.fl. 01-10-14 (Afsluttet)
Innovation på tværs - Innovative læringsmiljøer på tværs af uddannelser (projekttitel)
Det overordnede formål med projektet er styrke produktivitet og vækst i sam-fundet ved direkte at inddrage innovation og iværksætteri som en del af...
4 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen Sjælland University College EUD, SOSU m.fl. 01-11-13 (Afsluttet)
Parallelundervisning på kryds og på tværs (projekttitel)
Projektets formål er udvikling af et koncept for parallelundervisning, som sammenknytter undervisningen i ernæringsassistentud-dannelsen på fire...
6 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen Sjælland University College EUD, SOSU m.fl. 30-09-13 (Afsluttet)

Vis alle 3 resultater i fuldt format