Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 11 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Uddannelseskombinationer for beklædningshåndværkere (projekttitel)
Med henblik på, at drage yderligere erfaringer og finde den optimale balance i veksling mellem skole og virksomhed for beklædningselever gennemføres...
TeSe EUD, SOSU m.fl. 31-12-04 (Afsluttet)
Integration - fra synlig strategi til fleksibilitet i erhvervsuddannelserne (projekttitel)
Formål: A - At analysere nuværende og beskrive idealmodel for "den røde tråd" igennem skolernes integrationsarbejde, - fra...
TeSe EUD, SOSU m.fl. 01-08-04 (Afsluttet)
Integration - fra synlig strategi til fleksibilitet i erhvervsuddannelserne (projekttitel)
Formål: A - At analysere nuværende og beskrive idealmodel for "den røde tråd" igennem skolernes integrationsarbejde, - fra...
3 projektdokumenter kan downloades
TeSe EUD, SOSU m.fl. 01-08-04 (Afsluttet)
Revision af grundfag i erhvervsuddannelserne (projekttitel)
At udarbejde vejledninger til grundfagene i erhvervsuddannelserne på baggrund af fagbilagene og de formål, der fremgår af Lov om erhvervsuddannelser...
TeSe EUD, SOSU m.fl. 30-06-04 (Afsluttet)
Udvikling af lærer og lederkompetencer - som dynamisk læring på jobbet (projekttitel)
Det overordnede formål med projektet er at udvikle viden og erfaringer med, hvorledes skolen, lærerne og lederne kan samarbejde om at afdække, tegne...
1 projektdokument kan downloades
TeSe EUD, SOSU m.fl. 30-11-03 (Afsluttet)
Udvikling af lærer og lederkompetencer - som dynamisk læring på jobbet (projekttitel)
Det overordnede formål med projektet er at udvikle viden og erfaringer med, hvorledes skolen, lærerne og lederne kan samarbejde om at afdække, tegne...
1 projektdokument kan downloades
TeSe EUD, SOSU m.fl. 30-11-03 (Afsluttet)
Uddannelseskombinationer for beklædningshåndværkere (projekttitel)
Formålet med projektet er, at tilvejebringe et kvalitativt ligestillet supplement til ordinære praktikpladser, restlæreaftaler og enkeltstående...
TeSe EUD, SOSU m.fl. 31-12-02 (Afsluttet)
Udvikling af Det komplette praktikkonsulentteam (projekttitel)
Projektets formål er ved gennemførelse af et internt éndagsseminar med deltagelse af skolens praktikkonsulenter, kontaktlærere, grundforløbslærere og...
1 projektdokument kan downloades
TeSe EUD, SOSU m.fl. 31-12-02 (Afsluttet)
Læring på jobbet (publikationstitel)
Projektets formål er at udvikle viden om, hvordan den enkelte skole eller/og et skolesamarbejde kan arbejde strategisk og systematisk med udvikling af...
UVM publikation - Trykt publikation
TeSe EUD, SOSU m.fl. 01-10-02 (Afsluttet)
Praktikindsats for særligt udsatte elevgrupper (projekttitel)
- understøtte videreudvikle, kvalificere og koordinere den samlede praktiksøgningsproces omkring de særligt udsatte elevgrupper i hovedstadsområdet,...
TeSe EUD, SOSU m.fl. 01-06-02 (Afsluttet)

Vis alle 11 resultater i fuldt format

 1  2