Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 6 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Viden Djurs Virksomhedspartnerskaber (VDV) (projekttitel)
Viden Djurs har nu i nogle år haft fokus på samarbejde med det omgivende erhvervsliv via etablering af et virksomhedsnetværk og indgåelse af...
6 projektdokumenter kan downloades
Viden Djurs EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Igangværende)
Vi tager stafetten fra Hold Fast: bedre overgangsvejledning gennem øget aktørinddragelse på Djursland. (projekttitel)
Projektets formål er at skabe en model for bedre overgange imellem folke-skole og erhvervsskole ved hjælp af øget systematisk involvering af...
18 projektdokumenter kan downloades
Viden Djurs EUD, SOSU m.fl. 30-11-14 (Afsluttet)
Praktikkobling Viden Djurs, et skolepraktikmiljø i tæt samarbejde med virksomhedsnetværk og Rotary samt flere små nystartede virksomheder inden for spilindustri og webdesign/3D. (projekttitel)
Praktikkobling Viden Djurs vil skabe et skolepraktik-forløb, der vil udfordre virkeligheden i et udkantsområde, hvor mangel på praktikpladser ofte...
2 projektdokumenter kan downloades
Viden Djurs EUD, SOSU m.fl. 31-12-12 (Afsluttet)
Professionelle elevmentorer og elevtutorer (projekttitel)
Formåelt er at få flere elever til at gennemføre deres grundforløb og få en praktikplads. Målet er via en særlig uddannelse af og inddragelse af...
1 projektdokument kan downloades
Viden Djurs EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
Professionalisering af elev-mentorer (projekttitel)
Formålet er at få flere elever til at gennemføre deres grundforløb og få en praktikplads. Midlet er at uddanne og støtte ældre elever, således at de...
1 projektdokument kan downloades
Viden Djurs EUD, SOSU m.fl. 31-12-08 (Afsluttet)
Innovative Håndværkere (projekttitel)
Formålet med projektet er i en dialog med erhvervslivet at identificere relevante kompetenceområder, der skaber innovativ praksis i virksomhederne....
1 projektdokument kan downloades
Viden Djurs EUD, SOSU m.fl. 31-12-05 (Afsluttet)

Vis alle 6 resultater i fuldt format