Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
SosuForum (projekttitel)
Formålet med projektSosuForum er at elever på Sosu bliver styrket i at kunne udvikle faglige og personlige kompetencer samt nytænke egen praksis....
1 projektdokument kan downloades
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg EUD, SOSU m.fl. 30-09-13 (Afsluttet)
SosuForum (projekttitel)
Formålet med projektSosuForum er at elever på Sosu bliver styrket i at kunne udvikle faglige og personlige kompetencer samt nytænke egen praksis....
4 projektdokumenter kan downloades
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg EUD, SOSU m.fl. 30-09-13 (Afsluttet)
Caretakers - unge støtter unge i SOSU-uddannelserne. (projekttitel)
Vi ønsker at skabe et mentorkorps,hvor unge, ressourcestærke elever fra hovedforløbet bliver støtte og rollemodel for unge, frafaldstruede elever på...
3 projektdokumenter kan downloades
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
Kontaktlærernes rolle i forhold til individuel kompetenceafklaring, koordinering og samarbejde (projekttitel)
Formåler er, at der gennem projektet opnåes erfaringer med kontaktlærerens rolle i forhold til individuel kompetenceafklaring, koordinering og...
4 projektdokumenter kan downloades
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg EUD, SOSU m.fl. 31-12-07 (Afsluttet)
Hvordan kan it understøtte kontaktlærerfunktionen? (publikationstitel)
Formålet med projektet er at udvikle samarbejdet mellem kontaktlærerne og eleven ved brug af it og derved styrke kontaktlærernes mulighed for...
Institutionspublikation - Online publikation
3 projektdokumenter kan downloades
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg EUD, SOSU m.fl. 01-10-04 (Afsluttet)
Selvevaluering i forbindelse med sosu-evalueringen (projekttitel)
Selvevaluering i skolesamarbejdet mellem Viborg Amt, Ringkøbing Amt og Vejle Amt omkring hovedtema 5: Evalueringsformer - hvordan prøverne passer til...
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg EUD, SOSU m.fl. 01-06-04 (Afsluttet)
Udarbejdelse af forsøgsgrundlag for social- og sundhedsuddannelserne (projekttitel)
Formålet er at udarbejde et forsøgsgrundlag for social- og sundhedsuddannelser i forbindelse med revision af bekendtgørelsen for de grundlæggende...
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg EUD, SOSU m.fl. 01-06-01 (Afsluttet)
Beskrivelse af forsøg med prøver og obligatorisk opgave i social- og sundhedshjælperuddannelsen på skolerne i Randers, Hammer Bakker, Frederiksborg Amt og Viborg Amt. (projekttitel)
Formålet med beskrivelsen er at redegøre for de fire skolers alternative måder at tilrettelægge undervisningen på ved fravær af 1. interne prøve og...
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg EUD, SOSU m.fl. 01-05-01 (Afsluttet)

Vis alle 8 resultater i fuldt format