Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 9 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Praktikpladsopsøgende arbejde (publikationstitel)
Formålet er at indsamle good practice-eksempler på praktikpladsfastholdende og praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne og et til to...
Institutionspublikation - Trykt publikation
Dansk Teknologisk Institut EUD, SOSU m.fl. 01-05-11 (Afsluttet)
EUD TUBE (projekttitel)
Projektets formål er at styrke viden- og materialedeling internt på skolerne og skolerne imellem. Red-skabet til at opnå dette formål er oprettelsen...
1 projektdokument kan downloades
Dansk Teknologisk Institut EUD, SOSU m.fl. 31-12-10 (Afsluttet)
Afklaring af dansk deltagelse i LSA-VET (projekttitel)
Med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget for en eventuel dansk deltagelse i en LSA-VET og som indspil til ministeriets deltagelse i...
1 projektdokument kan downloades
Dansk Teknologisk Institut EUD, SOSU m.fl. 29-11-08 (Afsluttet)
Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (publikationstitel)
Rapporten er en evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som trådte i kraft d. 1. januar 2002. Rapporten indeholder...
Institutionspublikation - Online publikation
Dansk Teknologisk Institut EUD, SOSU m.fl. 07-08-06 (Afsluttet)
Reduktion af frafald inden for erhvervsuddannelserne (projekttitel)
Erhvervsskolerne har store udfordringer med at fastholde elever, herunder især elever med anden etnisk baggrund. Undersøgelser viser, at der er flere...
Dansk Teknologisk Institut EUD, SOSU m.fl. 01-05-06 (Afsluttet)
God praksis for fastholdelse af elever i erhvervsuddannelserne (publikationstitel)
Publikationen indeholder præsentation af en række gennemprøvede eksempler på tiltag og praksisser, som har vist sig at have positiv indflydelse på at...
UVM publikation - Online publikation
Dansk Teknologisk Institut EUD, SOSU m.fl. 01-03-06 (Afsluttet)
Skoleerfaringer fra udviklingsprojekter frem mod erhvervsuddannelsesreform 2000. Analyse, strukturering, indeksering og formidling af gode eksempler (projekttitel)
Dette projekt har til formål at gennemføre en tværgående analyse af de udviklingsprojekter, der har været gennemført i skolesamarbejderne. Analysen...
Dansk Teknologisk Institut EUD, SOSU m.fl. 30-08-02 (Afsluttet)
Naturarbejde i praksis (publikationstitel)
Formålet er - at analysere de aktuelle krav til kvalifikationer inden for området naturpleje/bevaring - at vurdere den forventede udvikling i...
UVM publikation - Trykt publikation
Dansk Teknologisk Institut EUD, SOSU m.fl. 1999 (Afsluttet)
Nutids- og fremtidskrav til multimediekvalifikationer (publikationstitel)
Formålet er at analysere:- De aktuelle krav til kvalifikationer inden for områderne multimedier og elektronisk kommunikation.- Den forventede...
UVM publikation - Trykt publikation
Dansk Teknologisk Institut EUD, SOSU m.fl. 1997 (Afsluttet)

Vis alle 9 resultater i fuldt format