Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 8 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Skole og virksomhed - komplimentære læringsarenaer (projekttitel)
Opdatering af undervisernes viden på områderne: Kundebetjening, Indkøb/salg, markedsføring, økonomistyring, personale og teknologi i virksomheden. At...
Handelsskolen Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Igangværende)
Niveaudeling og undervisningsdifferentiering i danskfaget (projekttitel)
På Handelsskolen Silkeborg har vi igennem flere år haft fokus på arbejdet med niveaudeling og undervisningsdifferentiering. Med den nye GF1 kommer vi...
Handelsskolen Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Igangværende)
Supervision, feedback og evaluering som værktøj til at udvikle den eksisterende pædagogiske og didaktiske praksis. (projekttitel)
Projektets formål er at styrke og optimere arbejdet med evaluering og feedback. Arbejdet med evaluering og feedback skal ske med henblik på at give...
1 projektdokument kan downloades
Handelsskolen Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 30-06-14 (Afsluttet)
Udvikling og forsøg med HG-elevers deltagelse i længerevarende praktikophold i udlandet under PIU-ordningen. (projekttitel)
En model i form af en drejeborg samt tilhørende materiale for 32 handelsskoleafdelinger for inkludering af HG-elever i længerevarende PIU-forløb, der...
4 projektdokumenter kan downloades
Handelsskolen Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 30-11-13 (Afsluttet)
Idræt og sundhed for alle (projekttitel)
Med fokus på tværinstitutionelle idrætsaktiviteter og generel sundhedsfremme ønsker erhvervsskolerne i Silkeborg at konkretisere og udbygge et...
Handelsskolen Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-06-12 (Afsluttet)
Psykisk sundhed for alle – metodeudvikling til at afhjælpe psykiske problemer blandt erhvervsskoleelever og ansatte (projekttitel)
Som et prioriteret indsatsområde ønsker Silkeborg Handelsskole at styrke egne organisatoriske kompetencer til at identificere og afhjælpe psykiske...
2 projektdokumenter kan downloades
Handelsskolen Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 01-01-11 (Afsluttet)
Kvalitetssikring af tilbud i grundforløbspakkerne (projekttitel)
- at reducere frafald på deltagende erhvervsskolers grundforløb gennem lokalt samspil om kvalitetsudvikling af de konkrete tilbud, der indgår i de...
1 projektdokument kan downloades
Handelsskolen Silkeborg EUD, SOSU m.fl. 15-01-10 (Afsluttet)
Styrkelse og udvikling af den pædagogiske ledelse på Handelsskolen Silkeborg gennem øget fokus på undervisernes medledelse. (projekttitel)
Der er behov for en bredere indsats, hvor også undervisere, kontaktlærere og mentorer i højere grad tager medledelsesansvar i forhold til den konkrete...
2 projektdokumenter kan downloades
Handelsskolen Silkeborg EUD, SOSU m.fl. (Igangværende)

Vis alle 8 resultater i fuldt format