Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 6 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
?Unge hjælper unge? ? ungementorordning på EUC Ringsted (projekttitel)
Formålet er at øge gennemførelsen for elever i EUC Ringsteds grundforløb. Målet er endvidere at ordningen skal medvirke til en forbedring af...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Ringsted EUD, SOSU m.fl. 31-12-08 (Afsluttet)
Best Practice ? Information og perspektiver ved den personlige uddannelsesplan (projekttitel)
Erfaringsudveksling og udvikling af Best Practice om hvordan skolen kan forberede EUD eleven på udarbejdelse af egen personlig uddannelsesplan som led...
EUC Ringsted EUD, SOSU m.fl. 01-11-08 (Afsluttet)
EMC Direktivet og National lovgivning (publikationstitel)
At undersøge i hvor stor udstrækning EMC Direktivets bestemmelser skal indgå i den elektroniske undervisning i strømuddannelserne. På baggrund af...
UVM publikation - Trykt publikation
EUC Ringsted EUD, SOSU m.fl. 02-05-07 (Afsluttet)
Frontline radio/TV-supporter: udvikling og løbende evaluering af uddannelsen set i relation til branchens behov (projekttitel)
At udvikle læringsforløb til uddannelsen i relation til elevernes forudsætninger og praktikpladsernes behov. At planlægge løbende evaluering af...
EUC Ringsted EUD, SOSU m.fl. 01-05-06 (Afsluttet)
Netværksdannelse i forbindelse med opstart af Frontline radio/TV supporter uddannelsen (projekttitel)
At danne netværk mellem de udbydende skoler for i fællesskab at sikre implementering af uddannelsen i forhold til branchens behov. At sikre et...
EUC Ringsted EUD, SOSU m.fl. 01-05-06 (Afsluttet)
Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget (publikationstitel)
Formålet er at udvikle forslag og ideer til, hvordan forskellige udvalgte branchespecifikke, faglige, sociale og personlige kompetencer kan beskrives,...
UVM publikation - Trykt publikation
EUC Ringsted EUD, SOSU m.fl. 31-12-00 (Afsluttet)

Vis alle 6 resultater i fuldt format